Zarządzenie nr 2/2019 z dnia 15 stycznie 2019 roku

Zarządzenie Nr 2/2019
Burmistrza Pruchnika
z dnia 15.01.2019

w sprawie: zmian w budżecie gminy Pruchnika na 2019 rok.

Działając na podstawie art.30 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz.U.2016.446) Burmistrz Pruchnika zarządza co następuje:

§ 1.

1. Zwiększa się dochody budżetu gminy o kwotę 8 228,00zł,w tym:

  • dotacje celowe z budżetu państwa na zadania z zakresu administracji rządowej w kwocie 8 228,00zł, z przeznaczeniem na przeprowadzenie wyborów uzupełniających do Rady Miejskiej w Pruchniku

Szczegóły zawiera zał. Nr 1 do niniejszego zarządzenia.
Powyższą zmianę wprowadza się na podstawie decyzji KBW nr DPR 804-3/19.

2. Zwiększa się wydatki budżetu gminy o kwotę 8 228,00zł, w tym:

  • bieżące wydatki związane z przeprowadzeniem w/w wyborów 8 228,00zł

Szczegóły zawiera zał. Nr 2 do niniejszego zarządzenia.

§ 2.

Dokonuje się zmiany w planie finansowym Urzędu Miejskiego w Pruchniku na kwotę 8 800,00zł.

Szczegóły zawiera zał. nr 2 do niniejszego zarządzenia.

§ 3.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Burmistrz Pruchnika
mgr inż. Wacław Szkoła

Powrót

Załączniki

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Zarządzenie nr 2/2019 z dnia 15 stycznie 2019 roku
Podmiot udostępniający informację:Urząd Miejski w Pruchniku
Informację opublikował:Administrator BIP
Informację wytworzył:
Data na dokumencie:Brak
Data publikacji:15.01.2019 18:49

Rejestr zmian dokumentu

pokaż