Zarządzenie nr 17/2019 z dnia 26 marca 2019 roku

Zarządzenie Nr 17/2019
Burmistrza Pruchnika
z dnia 26.03.2019

w sprawie: przyznania dotacji na wsparcie realizacji zadań publicznych w 2019 r. z zakresu ochrony i promocji zdrowia oraz przeciwdziałania uzależnieniom.

Na podstawie art. 11 ust.1 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 450 ze zm.) oraz Uchwały Nr XLVI/329/2018 Rady Miejskiej w Pruchniku z dnia 8 listopada 2018 r. w sprawie: przyjęcia Rocznego programu współpracy Gminy Pruchnik z organizacjami pozarządowymi podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2019 r. zarządzam, co następuje:

§ 1.

Przyznać dotację Stowarzyszeniu Miłośników Ziemi Pruchnickiej na realizację zadania publicznego pn. „Orientacja na Pruchnik” w wysokości 20 000 zł.

§ 2.

Przyznać dotację Stowarzyszeniu Miłośników Ziemi Pruchnickiej na realizację zadania publicznego pn. „Koło Ratunkowe” w wysokości 2 000 zł.

§ 3.

Przyznać dotację Ochotniczej Straży Pożarnej Pruchnik nr 3 na realizację zadania publicznego pn. „Nauka doskonalenia elementów techniki gry w tenisa stołowego” w wysokości 18 000 zł.

§ 4.

Warunkiem przyznania dotacji jest zawarcie umowy pomiędzy w/w organizacjami a Gminą Pruchnik.

§ 5.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

  Burmistrz Pruchnika
mgr inż. Wacław Szkoła

Powrót

Załączniki

Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Zarządzenie nr 17/2019 z dnia 26 marca 2019 roku
Podmiot udostępniający informację:Urząd Miejski w Pruchniku
Informację opublikował:Administrator BIP
Informację wytworzył:
Data na dokumencie:Brak
Data publikacji:26.03.2019 21:48

Rejestr zmian dokumentu

pokaż