ZAPYTANIA I ODPOWIEDZI Rozbudowa budynku szkoły o salę gimnastyczną wraz z łącznikiem w Jodłówce

Znak sprawy: IZ 271/5/2019                                                                         Pruchnik 27-03-2019 r.

 

Wykonawcy

uczestniczący w postępowaniu

 

Dotyczy: Postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na „Rozbudowa budynku szkoły o salę gimnastyczną wraz z łącznikiem w Jodłówce”.

 

Zgodnie z art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia  2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2018 r., poz. 1986 ze zm.), Zamawiający przekazuje Wykonawcom treść pytań wraz z odpowiedziami:

 

Pytanie 1

Wyposażenie dla projektu pozycja 62 – Lustra – szt. 8-brak podanych wymiarów oraz ich przeznaczenia..

Odpowiedź na pytanie nr 1

Zamawiający przypomina, że Wykonawca winien zapoznać się z dokumentacją techniczną stanowiącą załącznik nr 1 do SIWZ, w szczególności z projektem wykonawczym - WYSPOSAŻENIE– częścią rysunkową. 6 szt. luster pojedynczych (w tym jedno uchylne dostosowane dla osób niepełnosprawnych) i 2 podwójne zaplanowano w pomieszczeniach nr: 1.6(WC N), 1.7 (gabinet kultury fizycznej), 1.10 (WC), 1.12(natryski), 1.14(WC), 1.15(natryski). Lustra należy wkleić pomiędzy płytki. Górną krawędź lustra dostosować do poziomu drzwi i płytek, wielkość lustra (szerokość i wysokość) dostosować do rozmiaru płytek ściennych (płytki ścienne 30x60cm) jak na rozwinięciach ścian.

 

Burmistrz Pruchnika

mgr inż. Wacław Szkoła

Uwagi Zamawiającego:

Na stronie Zamawiającego www.pruchnik.bip.info.pl, z zakładki zamówienia publiczne/przetargi/2019 można pobrać wszystkie zapytania i odpowiedzi, jakie wpłynęły w w/w postępowaniu, ewentualną zmianę SIWZ oraz zmianę ogłoszenia. Wszyscy uczestnicy w/w postępowania przetargowego winni zapoznać się z wyjaśnieniami, odpowiedziami Zamawiającego znajdującymi się na stronie www.pruchnik.bip.info.pl w zakładce zamówienia publiczne/SIWZ. Wszystkie wyjaśnienia Zamawiającego złożone w odpowiedzi na zapytania wykonawców należy traktować jako integralną część siwz.

Powrót

Załączniki

Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:ZAPYTANIA I ODPOWIEDZI Rozbudowa budynku szkoły o salę gimnastyczną wraz z łącznikiem w Jodłówce
Podmiot udostępniający informację:Urząd Miejski w Pruchniku
Informację opublikował:Agnieszka Wojdyła
Informację wytworzył:
Data na dokumencie:Brak
Data publikacji:27.03.2019 14:24

Rejestr zmian dokumentu

pokaż