Rozbudowa budynku szkoły o salę gimnastyczną wraz z łącznikiem w Jodłówce

IZ 271/5/2019                                                                                             Pruchnik, dnia 04-04-2019 r.

 

INFORMACJA Z SESJI OTWARCIA OFERT

Dotyczy postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego pn. „Rozbudowa budynku szkoły
o salę gimnastyczną wraz z łącznikiem w Jodłówce”.

 

Gmina Pruchnik informuje, że w dniu 04-04-2019 r. o godzinie 10:05 odbyło się otwarcie ofert. Zamawiający (Gmina Pruchnik) na realizację zamówienia przeznaczył kwotę 2 680 944,00  zł brutto. Złożono następujące oferty:

Numer oferty

Nazwa (firma) i adres wykonawcy

Cena* brutto

Okres gwarancji
i rękojmi

Termin wykonania

Warunki płatności

1

TGE INSTAL Sp. z o.o.

37-111 Rakszawa 199

3 075 000,00

5 lat

do 27-11-2020

Zgodnie
z zapisami projektu umowy

2

USŁUGI REMONTOWO-BUDOWLANE

Grzegorz Pacuła

Tuczempy 326, 37-514 Munina

2 722 438,04

5 lat

do 27-11-2020

Zgodnie z zapisami projektu umowy

3

Firma Budowlana „ES-BUD”

Robert Szyszkowski

Bielicha 26, 26-600 Radom

2 674 058,75

5 lat

do 27-11-2020

Zgodnie z zapisami projektu umowy

4

Usługi Remontowo – Budowlane

Kucab Jacek

Pawłosiów 295, 37-500 Jarosław

2 959 753,48

5 lat

do 27-11-2020

Zgodnie z zapisami projektu umowy

5

INFORES PoBo Sp. z o.o. Sp. komandytowa

ul. Adama Mickiewicza 4, 37-700 Przemyśl

3 566 998,72

5 lat

do 27-11-2020

Zgodnie z zapisami projektu umowy

6

Przedsiębiorstwo Usługowo-Budowlane

„HOŁYSZKO” Sp. z o.o.

ul. Batorego 55A, 37-700 Przemyśl

2 943 855,27

5 lat

do 27-11-2020

Zgodnie z zapisami projektu umowy

7

Usługi Stolarsko-Budowlane

Marek Kurpiel

Tyniowice 66, 37-565 Roźwienica

2 910 362,24

5 lat

do 27-11-2020

Zgodnie z zapisami projektu umowy

8

F.H.U.P. „DOMREX”

Jacek Rupar

37-114 Białobrzegi 3G

3 356 956,50

5 lat

do 27-11-2020

Zgodnie z zapisami projektu umowy

 

Oświadczenie wykonawcy o przynależności albo braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej: w przypadku przynależności do tej samej grupy kapitałowej wykonawca może złożyć wraz z oświadczeniem dokumenty bądź informacje potwierdzające, że powiązania z innym wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu. Uwaga: Wykonawca składa powyższy dokument w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia przez Zamawiającego informacji z otwarcia ofert na stronie internetowej (art.86 ust .5 ustawy).

Przygotowała:

Agnieszka Wojdyła

Powrót

Załączniki

Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Rozbudowa budynku szkoły o salę gimnastyczną wraz z łącznikiem w Jodłówce
Podmiot udostępniający informację:Urząd Miejski w Pruchniku
Informację opublikował:Agnieszka Wojdyła
Informację wytworzył:
Data na dokumencie:Brak
Data publikacji:04.04.2019 12:21

Rejestr zmian dokumentu

pokaż