Przebudowa i prace remontowo – konserwatorskie wraz ze zmianą sposobu użytkowania na kaplicę przedpogrzebową w Kramarzówce

Przebudowa i prace remontowo – konserwatorskie wraz ze zmianą sposobu użytkowania na kaplicę przedpogrzebową w Kramarzówce

 

SIWZ wraz z załącznikami do pobrania poniżej (spakowane w zip):

ZAŁĄCZNIK NR 1 dokumentacja techniczna

ZAŁĄCZNIK NR 2 wzór umowy

ZAŁĄCZNIK NR 3 formularz ofertowy

ZAŁĄCZNIK NR 4 wykaz podwykonawców

ZAŁĄCZNIK NR 5 oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu

ZAŁĄCZNIK NR 6 oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia

ZAŁĄCZNIK NR 7 wzór oświadczenia o przynależności do grupy kapitałowej

ZAŁĄCZNIK NR 8 przedmiar/kosztorys ofertowy w EXCELU do WYCENY- 2 arkusze

ZAŁĄCZNIK NR 9 przykładowy wzór zobowiązania

ZAŁĄCZNIK NR 10 wykaz osób skierowanych do realizacji zamówienia

Powrót

Załączniki

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Przebudowa i prace remontowo – konserwatorskie wraz ze zmianą sposobu użytkowania na kaplicę przedpogrzebową w Kramarzówce
Podmiot udostępniający informację:Urząd Miejski w Pruchniku
Informację opublikował:Agnieszka Wojdyła
Informację wytworzył:
Data na dokumencie:Brak
Data publikacji:15.04.2019 14:55

Rejestr zmian dokumentu

pokaż