Remont dróg w miejscowości Rzeplin i Hawłowice

Remont dróg w miejscowości Rzeplin i Hawłowice

SIWZ wraz załącznikami do pobrania poniżej (pliki spakowane w zip):

ZAŁĄCZNIK NR 1 dokumentacja techniczna

ZAŁĄCZNIK NR 2 wzór umowy

ZAŁĄCZNIK NR 3 formularz ofertowy

ZAŁĄCZNIK NR 4 wykaz podwykonawców

ZAŁĄCZNIK NR 5 oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu

ZAŁĄCZNIK NR 6 oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia

ZAŁĄCZNIK NR 7 wzór oświadczenia o przynależności do grupy kapitałowej

ZAŁĄCZNIK NR 8 przedmiar/kosztorys ofertowy w EXCELU do WYCENY (5 arkuszy=5 dróg)

ZAŁĄCZNIK NR 9 przykładowy wzór zobowiązania

Powrót

Załączniki

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Remont dróg w miejscowości Rzeplin i Hawłowice
Podmiot udostępniający informację:Urząd Miejski w Pruchniku
Informację opublikował:Agnieszka Wojdyła
Informację wytworzył:
Data na dokumencie:Brak
Data publikacji:16.04.2019 16:05

Rejestr zmian dokumentu

pokaż