IZ 271/5/2019                                                                                           Pruchnik 23-04-2019 r.

INFORMACJA

o wyborze najkorzystniejszej oferty

Na podstawie art. 92 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2018 r. poz. 1986 z późn. zm.) Gmina Pruchnik informuje, że postępowanie przetargowe 

„Rozbudowa budynku szkoły o salę gimnastyczną wraz z łącznikiem w Jodłówce”.

zostało rozstrzygnięte

Jako najkorzystniejszą uznano ofertę firmy:

Firma Budowlana „ES-BUD” Robert Szyszkowski, Bielicha 26, 26-600 Radom. Powyższa oferta biorąc pod uwagę oceniane kryteria, została uznana za najkorzystniejszą. Zdobyła najwyższą liczbę punktów 100 oraz spełnia warunki określone w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia i jest zgodna z ustawą Prawo Zamówień Publicznych. Umowa w sprawie w/w zamówienia publicznego może zostać zawarta nie wcześniej niż 29-04-2019 roku.

Nr oferty

Firma (nazwa, adres wykonawcy, który złożył ofertę

Wartość oferty

 

Punkty przyznane w kryterium oceny ofert

P1 - kryterium cena 60%

P2 – okres gwarancji i rękojmi na wykonane roboty i urządzenia – 40%

Ocena

Łączna punktacja

P1+P2

3

 

Firma Budowlana „ES-BUD”

Robert Szyszkowski

Bielicha 26, 26-600 Radom

2 674 580,29

        2 674 580,29

P1= ----------------- *60= 60

       2 674 580,29

P2 = 5 lat = 40 pkt

100

Pozostałe złożone oferty

Nr oferty

Firma (nazwa, adres wykonawcy, który złożył ofertę

Wartość oferty

Punkty przyznane w kryterium oceny ofert

P1 - kryterium cena 60%

P2 – okres gwarancji i rękojmi na wykonane roboty i urządzenia – 40%

Ocena

Łączna punktacja

P1+P2

1

TGE INSTAL Sp. z o.o.

37-111 Rakszawa 199

3 075 000,00

Oferta odrzucona

-

2

Usługi Remontowo – Budowlane Grzegorz Pacuła

Tuczempy 326

37-514 Munina

2 722 608,15

        2 674 580,29

P1= ----------------- *60= 58,94

       2 722 608,15

P2 = 5 lat = 40 pkt

98,94

4

Usługi Remontowo – Budowlane

Kucab Jacek

Pawłosiów 295, 37-500 Jarosław

2 959 753,48

        2 674 580,29

P1= ----------------- *60= 54,22

       2 959 753,48

P2 = 5 lat = 40 pkt

94,22

5

INFORES PoBo Sp. z o.o. Sp. komandytowa

ul. Adama Mickiewicza 4, 37-700 Przemyśl

3 566 998,72

        2 674 580,29

P1= ----------------- *60= 44,99

       3 566 998,72

P2 = 5 lat = 40 pkt

84,99

6

Przedsiębiorstwo Usługowo-Budowlane

„HOŁYSZKO” Sp. z o.o.

ul. Batorego 55A, 37-700 Przemyśl

2 943 945,87

        2 674 580,29

P1= ----------------- *60= 54,51

       2 943 945,87

P2 = 5 lat = 40 pkt

94,51

7

Usługi Stolarsko-Budowlane

Marek Kurpiel

Tyniowice 66, 37-565 Roźwienica

2 910 362,24

        2 674 580,29

P1= ----------------- *60= 55,14

       2 910 362,24

P2 = 5 lat = 40 pkt

95,14

8

F.H.U.P. „DOMREX”

Jacek Rupar

37-114 Białobrzegi 3G

3 356 956,50

        2 674 580,29

P1= ----------------- *60= 47,80

       3 356 956,50

P2 = 5 lat = 40 pkt

87,80

Poza wyżej wymienionymi ofertami, nie wpłynęła żadna oferta. W niniejszym postępowaniu nie wykluczono żadnego Wykonawcy, odrzucono ofertę nr 1.

z up. Burmistrza

mgr Agnieszka Wojdyła

Zastępca Burmistrza

Powrót

Załączniki

  • Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Rozbudowa budynku szkoły o salę gimnastyczną wraz z łącznikiem w Jodłówce
Podmiot udostępniający informację:
Informację opublikował:Agnieszka Wojdyła
Data publikacji:23.04.2019 09:34
Informację aktualizował:Agnieszka Wojdyła
Data aktualizacji:23.04.2019 09:34