ZAPYTANIA I ODPOWIEDZI Przebudowa i prace remontowo – konserwatorskie wraz ze zmianą sposobu użytkowania na kaplicę przedpogrzebową w Kramarzówce

Znak sprawy: IZ 271/8/2019                                                                  Pruchnik 25-04-2019 r.

 

Wykonawcy

uczestniczący w postępowaniu

 

Dotyczy: Postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na „Przebudowa i prace remontowo – konserwatorskie wraz ze zmianą sposobu użytkowania na kaplicę przedpogrzebową w Kramarzówce”.

 

Zgodnie z art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia  2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2018 r., poz. 1986 ze zm.), Zamawiający przekazuje Wykonawcom treść pytań wraz z odpowiedziami:

Pytanie 1.

W projekcie w opisie w którym jest przyklejenie do ścian fundamentowych styroduru - czy należy policzyć jeśli tak to jaka grubość

Pytanie 2.

W projekcie jest mowa o wykonaniu opaski z kostki kamiennej czy należy taka pozycje przyjąć

Pytanie 3.

W projekcie są okna drewniane natomiast w przedmiarze aluminiowe jaką stolarkę należy przyjąć do wyceny?

 

Odpowiedź na pytanie nr 1

Izolacje ścian fundamentowych bez przeklejania styroduru należy wycenić wg umieszczonego w dokumentacji przetargowej kosztorysu ofertowego stanowiącego załącznik nr 8 do SIWZ.

Odpowiedź na pytanie nr 2

Dokumentacja projektowa obejmuje szerszy zakres niż zakres rzeczowy ujęty w przedmiotowym postępowaniu przetargowym. Prace przewidziane do wykonania w przetargu nr IZ 271/8/2019 określa załącznik nr 8 do SIWZ – kosztorys ofertowy, który Wykonawca winien wycenić i dołączyć do oferty.

Odpowiedź na pytanie nr 3

Jak w przedmiarze/ kosztorysie ofertowym stanowiącym załącznik nr 8 do SIWZ.

z up. Burmistrza

mgr Agnieszka Wojdyła

Zastępca Burmistrza

 

Uwagi Zamawiającego:

Na stronie Zamawiającego www.pruchnik.bip.info.pl, z zakładki zamówienia publiczne/przetargi/2019 można pobrać wszystkie zapytania i odpowiedzi, jakie wpłynęły w w/w postępowaniu, ewentualną zmianę SIWZ oraz zmianę ogłoszenia. Wszyscy uczestnicy w/w postępowania przetargowego winni zapoznać się z wyjaśnieniami, odpowiedziami Zamawiającego znajdującymi się na stronie www.pruchnik.bip.info.pl w zakładce zamówienia publiczne/SIWZ. Wszystkie wyjaśnienia Zamawiającego złożone w odpowiedzi na zapytania wykonawców należy traktować jako integralną część siwz.

 

 

Powrót

Załączniki

Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:ZAPYTANIA I ODPOWIEDZI Przebudowa i prace remontowo – konserwatorskie wraz ze zmianą sposobu użytkowania na kaplicę przedpogrzebową w Kramarzówce
Podmiot udostępniający informację:Urząd Miejski w Pruchniku
Informację opublikował:Agnieszka Wojdyła
Informację wytworzył:
Data na dokumencie:Brak
Data publikacji:25.04.2019 15:00

Rejestr zmian dokumentu

pokaż