Przebudowa i prace remontowo – konserwatorskie wraz ze zmianą sposobu użytkowania na kaplicę przedpogrzebową w Kramarzówce

IZ 271/8/2019                                                                                       Pruchnik, dnia 30-04-2019 r.

 

INFORMACJA Z SESJI OTWARCIA OFERT

Dotyczy postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego pn. „Przebudowa i prace remontowo – konserwatorskie wraz ze zmianą sposobu użytkowania na kaplicę przedpogrzebową w Kramarzówce”

 

Gmina Pruchnik informuje, że w dniu 30-04-2019 r. o godzinie 10:05 odbyło się otwarcie ofert. Zamawiający (Gmina Pruchnik) na realizację zamówienia przeznaczył kwotę 200 000,00 zł brutto. Złożono następujące oferty:

Numer oferty

Nazwa (firma) i adres wykonawcy

Cena brutto

Gwarancja
i rękojmia (lata)

Termin wykonania

Warunki płatności zawartych w ofertach

1

Konsorcjum firm:

Lider: ES-BUD INVEST Eliza Szyszkowska

Ul. Lubelska 37

26-600 Radom

Partner: Firma Budowlana ES-BUD

Robert Szyszkowski

Bielicha 26

26-600 Radom

214 020,00

5 lat

do 30-10-2019

Zgodnie
z zapisami projektu umowy

2

Usługi Remontowo-Budowlane

Mariusz Pich

Ul. Ks. Bronisława Markiewicza 118

37-560 Pruchnik

238 134,49

5 lat

do 30-10-2019

Zgodnie
z zapisami projektu umowy

3

Usługi Stolarsko-Budowlane

Marek Kurpiel

Tyniowice 66

37-565 Roźwienica

184 138,81

5 lat

do 30-10-2019

Zgodnie
z zapisami projektu umowy

4

Firma Remontowo-Budowlana

Mirosław Piątek

Mirocin 379

37-200 Przeworsk

248 796,91

5 lat

do 30-10-2019

Zgodnie
z zapisami projektu umowy

Oświadczenie wykonawcy o przynależności albo braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej: w przypadku przynależności do tej samej grupy kapitałowej wykonawca może złożyć wraz z oświadczeniem dokumenty bądź informacje potwierdzające, że powiązania z innym wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu. Uwaga: Wykonawca składa powyższy dokument w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia przez Zamawiającego informacji z otwarcia ofert na stronie internetowej (art.86 ust .5 ustawy).

Przygotowała:

Agnieszka Wojdyła

Powrót

Załączniki

Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Przebudowa i prace remontowo – konserwatorskie wraz ze zmianą sposobu użytkowania na kaplicę przedpogrzebową w Kramarzówce
Podmiot udostępniający informację:Urząd Miejski w Pruchniku
Informację opublikował:Agnieszka Wojdyła
Informację wytworzył:
Data na dokumencie:Brak
Data publikacji:30.04.2019 12:05

Rejestr zmian dokumentu

pokaż