ZMIANA SIWZ Remont i adaptacja pomieszczeń w budynku po byłej szkole podstawowej w miejscowości Hawłowice na potrzeby nowo tworzonego Klubu Senior +

Znak sprawy: IZ 271/7/2019                                                                 Pruchnik 30-04-2019 r.

 

Wykonawcy

uczestniczący w postępowaniu

 

Dotyczy: Postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na „Remont i adaptacja pomieszczeń w budynku po byłej szkole podstawowej w miejscowości Hawłowice na potrzeby nowo tworzonego Klubu Senior +”.

 

Zamawiający na podstawie art. 38 ust. 4 w związku z art. 38 ust. 1,1a, 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2018r. poz. 1986 ze zm.), dokonuje modyfikacji specyfikacji istotnych warunków zamówienia w następującym zakresie:

 

SIWZ rozdział XXIII ZAŁĄCZNIKI DO SIWZ

Modyfikuje się załącznik nr 8 do SIWZ kosztorys ofertowy w EXCELU do wyceny (3 ARKUSZE) oraz uzupełnia się załącznik nr 1 do SIWZ o kompletną dokumentację techniczną.

Pozostałe zapisy SIWZ pozostają bez zmian.

 

z up. Burmistrza

mgr Agnieszka Wojdyła

Zastępca Burmistrza

Powrót

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:ZMIANA SIWZ Remont i adaptacja pomieszczeń w budynku po byłej szkole podstawowej w miejscowości Hawłowice na potrzeby nowo tworzonego Klubu Senior +
Podmiot udostępniający informację:Urząd Miejski w Pruchniku
Informację opublikował:Agnieszka Wojdyła
Informację wytworzył:
Data na dokumencie:Brak
Data publikacji:30.04.2019 12:44