Zarządzenie nr 24/2019 z dnia 6 maja 2019 roku

Zarządzenie Nr 24/2019
Burmistrza Pruchnika
z dnia 06.05.2019

w sprawie: przedłożenia sprawozdania z realizacji Rocznego programu współpracy Gminy Pruchnik z organizacjami pozarządowymi i podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2018 r.

Na podstawie art. 5a ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 450 ze zm.) Burmistrz Pruchnika zarządza, co następuje:

§ 1.

Przedłożyć Radzie Miejskiej do dnia 31 maja 2018 r. sprawozdanie z realizacji Rocznego programu współpracy Gminy Pruchnik z organizacjami pozarządowymi i o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2018 r., stanowiący załącznik do niniejszego zarządzenia.

§ 2.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

  Burmistrz Pruchnika
mgr inż. Wacław Szkoła

Powrót

Załączniki

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Zarządzenie nr 24/2019 z dnia 6 maja 2019 roku
Podmiot udostępniający informację:Urząd Miejski w Pruchniku
Informację opublikował:Administrator BIP
Informację wytworzył:
Data na dokumencie:Brak
Data publikacji:06.05.2019 22:25

Rejestr zmian dokumentu

pokaż