Remont dróg w miejscowości Rzeplin i Hawłowice

Ogłoszenie nr 510103766-N-2019 z dnia 27-05-2019 r.
Gmina Pruchnik: Remont dróg w miejscowości Rzeplin i Hawłowice

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Roboty budowlane
Zamieszczanie ogłoszenia:
obowiązkowe
Ogłoszenie dotyczy:
zamówienia publicznego
Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej
nie
Zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych:
tak
Numer ogłoszenia: 538073-N-2019.............................
 
Pełna treść ogłoszenia o udzieleniu zamówienia znajduje sie do pobrania poniżej.

Powrót

Załączniki

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Remont dróg w miejscowości Rzeplin i Hawłowice
Podmiot udostępniający informację:Urząd Miejski w Pruchniku
Informację opublikował:Agnieszka Wojdyła
Informację wytworzył:
Data na dokumencie:Brak
Data publikacji:27.05.2019 10:22

Rejestr zmian dokumentu

pokaż