Zarządzenie nr 31/2019 z dnia 27 maja 2019 roku

Zarządzenie Nr 31/2019
Burmistrza Pruchnika
z dnia 27.05.2019

w sprawie: przyznania dotacji na wsparcie realizacji zadań publicznych w 2019 r. z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej i sportu.

Na podstawie art. 11 ust.1 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 450 ze zm.) oraz Uchwały Nr XLVI/329/2018 Rady Miejskiej w Pruchniku z dnia 8 listopada 2018 r. w sprawie: przyjęcia Rocznego programu współpracy Gminy Pruchnik z organizacjami pozarządowymi podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2019 r. zarządzam, co następuje:

§ 1.

Przyznać dotację Stowarzyszeniu Promocji Sportu „Fabryka Zdrowia” na realizację zadania publicznego pn. „Szkolenie dzieci i młodzieży w piłkę nożną w miejscowości Kramarzówka” w wysokości 13 000 zł.

§ 2.

Warunkiem przyznania dotacji jest zawarcie umowy pomiędzy w/w organizacją a Gminą Pruchnik.

§ 3.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

  Burmistrz Pruchnika
mgr inż. Wacław Szkoła

Powrót

Załączniki

Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Zarządzenie nr 31/2019 z dnia 27 maja 2019 roku
Podmiot udostępniający informację:Urząd Miejski w Pruchniku
Informację opublikował:Administrator BIP
Informację wytworzył:
Data na dokumencie:Brak
Data publikacji:27.05.2019 21:07

Rejestr zmian dokumentu

pokaż