Zarządzenie nr 28/2019 z dnia 16 maja 2019 roku

Zarządzenie Nr 28/2019
Burmistrza Pruchnika
z dnia 16.05.2019

w sprawie: zmiany Zarządzenia nr 25/2019 Burmistrza Pruchnika z dnia 8.05.2019 r. w sprawie powołania operatorów informatycznych obwodowych komisji w wyborach do Parlamentu Europejskiego zarządzonych na dzień 26 maja 2019 r..

Na podstawie § 6 ust. 1 i 2 uchwały Nr 40/2019 Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 8 kwietnia 2019 r. w sprawie warunków oraz sposobu pomocniczego wykorzystania techniki elektronicznej w wyborach do Parlamentu Europejskiego zarządzonych na dzień 26 maja 2019 r. zarządzam, co następuje:

§ 1.

1. W zarządzeniu Nr 25/2019 Burmistrza Pruchnika z dnia 8.05.2019 r. wprowadza się zmiany polegające na tym, że:

  § 1. pkt. 8 otrzymuje brzmienie:

    8) Obwodowa Komisja Wyborcza Nr 8 w Rzeplinie - Hubert Jarosz

  § 1. pkt. 11 otrzymuje brzmienie:

    11) Obwodowa Komisja Wyborcza Nr 11 w Pruchniku Dolnym - Bartosz Chmielecki

2. Pozostałe zapisy Zarządzenia pozostają bez zmian.

§ 2.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

  Burmistrz Pruchnika
mgr inż. Wacław Szkoła

Powrót

Załączniki

Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Zarządzenie nr 28/2019 z dnia 16 maja 2019 roku
Podmiot udostępniający informację:Urząd Miejski w Pruchniku
Informację opublikował:Administrator BIP
Informację wytworzył:
Data na dokumencie:Brak
Data publikacji:16.05.2019 21:52

Rejestr zmian dokumentu

pokaż