„Budowa kaplicy przedpogrzebowej w Jodłówce – etap I”

SIWZ WRAZ Z ZAŁĄCZNIKAMI (DO POBRANIA PONIŻEJ):

 ZAŁĄCZNIK NR 1 dokumentacja techniczna

ZAŁĄCZNIK NR 2 wzór umowy

ZAŁĄCZNIK NR 3 formularz ofertowy

ZAŁĄCZNIK NR 4 wykaz podwykonawców

ZAŁĄCZNIK NR 5 oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu

ZAŁĄCZNIK NR 6 oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia

ZAŁĄCZNIK NR 7 wzór oświadczenia o przynależności do grupy kapitałowej

ZAŁĄCZNIK NR 8 przedmiar/kosztorys ofertowy w EXCELU do WYCENY- 1 Arkusz

ZAŁĄCZNIK NR 9 przykładowy wzór zobowiązania

 

Powrót

Załączniki

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Budowa kaplicy przedpogrzebowej w Jodłówce – etap I
Podmiot udostępniający informację:
Informację opublikował:Agnieszka Wojdyła
Data publikacji:06.06.2019 18:51
Informację aktualizował:Agnieszka Wojdyła
Data aktualizacji:06.06.2019 18:51