Zarządzenie nr 19/2019 z dnia 4 kwietnia 2019 roku

Zarządzenie Nr 19/2019
Burmistrza Pruchnika
z dnia 04.04.2019

w sprawie: zatwierdzenia konkursu na stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej w Kramarzówce i Szkoły Podstawowej Nr 2 w Pruchniku.

Na podstawie art. 63 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz. U. z 2018 r. poz.996 z późn. zm.) oraz § 8 ust. 2 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 sierpnia 2017 r. w sprawie regulaminu konkursu na stanowisko dyrektora publicznego przedszkola, publicznej szkoły podstawowej lub publicznej placówki oraz trybu pracy komisji konkursowej (Dz. U. z 2017 r. poz. 1587), w związku z art. 30 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t. j. Dz. U. z 2018 r., poz. 994 ze. zm.) zarządzam, co następuje:

§ 1.

  1. Zatwierdzam konkurs na stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej im. Mikołaja Kopernika w Kramarzówce, ogłoszony Zarządzeniem Nr 8/2019 Burmistrza Pruchnika z dnia 25 lutego 2019 r. i przeprowadzony w dniu 28 marca 2019 r. przez komisję konkursową powołaną Zarządzeniem Nr 14/2019 Burmistrza Pruchnika z dnia 18 marca 2019 r.
  2. Kandydatem na stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej im. Mikołaja Kopernika w Kramarzówce, wyłonionym w drodze postepowania konkursowego został Pan Jacek Włoch.

§ 2.

  1. Zatwierdzam konkurs na stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej Nr 2 im. Ks. Bronisława Markiewicza w Pruchniku, ogłoszony Zarządzeniem Nr 8/2019 Burmistrza Pruchnika z dnia 25 lutego 2019 r i przeprowadzony w dniu 28 marca 2019 r. przez komisję konkursową powołaną Zarządzeniem Nr 14/2019 Burmistrza Pruchnika z dnia 18 marca 2019 r.
  2. Kandydatem na stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej Nr 2 im. Ks. Bronisława Markiewicza w Pruchniku, wyłonionym w drodze postepowania konkursowego została Pani Halina Kamińska.

§ 3.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

  Burmistrz Pruchnika
mgr inż. Wacław Szkoła

Powrót

Załączniki

Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Zarządzenie nr 19/2019 z dnia 4 kwietnia 2019 roku
Podmiot udostępniający informację:Urząd Miejski w Pruchniku
Informację opublikował:Administrator BIP
Informację wytworzył:
Data na dokumencie:Brak
Data publikacji:04.04.2019 21:32

Rejestr zmian dokumentu

pokaż