Zarządzenie nr 29/2019 z dnia 17 maja 2019 roku

Zarządzenie Nr 295/2019
Burmistrza Pruchnika
z dnia 17.05.2019

w sprawie: nieodpłatnego przekazania pojazdu.

Działając na podstawie art. 30 ustawy ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2019 r. poz. 506) zarządzam co następuje:

§ 1.

  1. Przekazać nieodpłatnie Stowarzyszeniu Muzeum Ratownictwa i Techniki z siedzibą Przemyśl, ul. Moniuszki 6/5 samochód pożarniczy marki STAR 244, nr identyfikacyjny pojazdu – 06884, rok produkcji 1981, nr rej. PRB 008 F.
  2. Przekazanie pojazdu nastąpi na podstawie protokołu przekazania.

§ 2.

Wykonanie Zarządzenia powierza się Sekretarzowi Gminy.

§ 3.

Zarządzenia wchodzi w życie z dniem podjęci.

  Burmistrz Pruchnika
mgr inż. Wacław Szkoła

Powrót

Załączniki

Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Zarządzenie nr 29/2019 z dnia 17 maja 2019 roku
Podmiot udostępniający informację:Urząd Miejski w Pruchniku
Informację opublikował:Administrator BIP
Informację wytworzył:
Data na dokumencie:Brak
Data publikacji:17.05.2019 22:59

Rejestr zmian dokumentu

pokaż