Rozbudowa remizy OSP Nr 2 w Pruchniku – roboty wykończeniowe - etap I

Ogłoszenie nr 560565-N-2019 z dnia 2019-06-13 r.
 

Gmina Pruchnik: Rozbudowa remizy OSP Nr 2 w Pruchniku – roboty wykończeniowe - etap I
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Roboty budowlane
Zamieszczanie ogłoszenia: Zamieszczanie obowiązkowe
Ogłoszenie dotyczy: Zamówienia publicznego
Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej
Nie

Nazwa projektu lub programu

O zamówienie mogą ubiegać się wyłącznie zakłady pracy chronionej oraz wykonawcy, których działalność, lub działalność ich wyodrębnionych organizacyjnie jednostek, które będą realizowały zamówienie, obejmuje społeczną i zawodową integrację osób będących członkami grup społecznie marginalizowanych

Nie ................................
 
Pełna treść ogłoszenia o zamówieniu w załączeniu poniżej.

Powrót

Załączniki

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Rozbudowa remizy OSP Nr 2 w Pruchniku – roboty wykończeniowe - etap I
Podmiot udostępniający informację:Urząd Miejski w Pruchniku
Informację opublikował:Agnieszka Wojdyła
Informację wytworzył:
Data na dokumencie:Brak
Data publikacji:13.06.2019 12:03

Rejestr zmian dokumentu

pokaż