Modernizacja dróg dojazdowych do gruntów rolnych

Modernizacja dróg dojazdowych do gruntów rolnych

 

SIWZ wraz z załącznikami do pobrania ponizej (spakowane w ZIP):

ZAŁĄCZNIK NR 1 STWiOR

ZAŁĄCZNIK NR 2 wzór umowy

ZAŁĄCZNIK NR 3 formularz ofertowy

ZAŁĄCZNIK NR 4 wykaz podwykonawców

ZAŁĄCZNIK NR 5 oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu

ZAŁĄCZNIK NR 6 oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia

ZAŁĄCZNIK NR 7 wzór oświadczenia o przynależności do grupy kapitałowej

ZAŁĄCZNIK NR 8 przedmiar/kosztorys ofertowy w EXCELU do WYCENY- 3 Arkusze

ZAŁĄCZNIK NR 9 przykładowy wzór zobowiązania

Powrót

Załączniki

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Modernizacja dróg dojazdowych do gruntów rolnych
Podmiot udostępniający informację:Urząd Miejski w Pruchniku
Informację opublikował:Agnieszka Wojdyła
Informację wytworzył:
Data na dokumencie:Brak
Data publikacji:18.06.2019 09:28

Rejestr zmian dokumentu

pokaż