ZAPYTANIA I ODPOWIEDZI Rozbudowa remizy OSP Nr 2 w Pruchniku – roboty wykończeniowe - etap I

IZ 271/11/2019                                                             Pruchnik 19-06-2019 r.

 

Wykonawcy

uczestniczący w postępowaniu

Dotyczy: Postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na „Rozbudowa remizy OSP Nr 2 w Pruchniku – roboty wykończeniowe -etap I”.

 

Zgodnie z art. 38 ust. 2 w związku z art. 38 ust. 1, 1a, 4 ustawy z dnia 29 stycznia  2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2018 r., poz. 1986 ze zm.), Zamawiający przekazuje Wykonawcom treść pytań wraz
z odpowiedziami:

 

Pytania:

Prosimy o wyjaśnienie do przedmiaru zał nr 8 do SIWZ  na powyższe zadanie:

Arkusz 1/3

1. poz.4 Montaż ościeżnic stalowych 4 szt. czy pozycja dot. zwykłych ościeżnic stalowych , jaki wymiar szerokość, ościeżnicy , których drzwi dotyczy z zestawienia ?

2. poz. 6 Drzwi wewnętrzne (D10 wg zestawienia stolarki) aluminiowe dwuskrzydłowe , górą szklone szkłem bezpiecznym P4, dołem wypełnienie pełne wzmocnione , wyposażone w dwa zamki klasy C – 1 m2

Drzwi D10 wg zestawienia stolarki mają wymiar 132x205 co daje 2,71 m2, prosimy o poprawienie obmiarów

3.poz.7 Montaż skrzydeł drzwiowych wewnętrznych pełnych fabrycznie wykończonych 7,17 m2.

Ponieważ projekt obejmuje całość zadania , a przetarg dot. etapu I , prosimy o informację których drzwi wewnętrznych  z zestawienia stolarki dotyczy pozycja?

4. poz. od 8 do 10 okna z tworzyw sztucznych prosimy o informację których okien z zestawienia stolarki dotyczą pozycje przedmiaru ?

Odpowiedź na pytania:

Ad. 1 Należy wycenić ościeżnice stalowe stałe dla skrzydeł drzwiowych oznaczonych na rzucie parteru części sklepowej i wyszczególnione w zestawieniu stolarki i ślusarki drzwiowej jak niżej:

  1. skrzydło drzwiowe D3 (90) – szt. 2

  2. skrzydło drzwiowe D5 (90) – szt. 1

  3. skrzydło drzwiowe D6 (80) – szt. 1

Ad. 2 Wielkość przedmiarowa powinna wynosić 2,71 m2 (1,32mx2,05 m) – w załączeniu zmieniony w poz. 6 kosztorysu ofertowego -  budowlanego załącznik nr 8 do SIWZ

Ad. 3 Należy wycenić skrzydła drzwiowe oznaczonych na rzucie parteru części sklepowej i wyszczególnione w zestawieniu stolarki i ślusarki drzwiowej jak niżej:

  1. skrzydło drzwiowe D3 (90) – szt. 2

  2. skrzydło drzwiowe D5 (90) – szt. 1

  3. skrzydło drzwiowe D6 (80) – szt. 1

Ad. 4 Należy wycenić okna PCV oznaczone na rzucie parteru części sklepowej, szczegółowo opisane i wyszczególnione w zestawieniu stolarki i ślusarki okiennej  jak niżej:

  1. okno O5 (90*90) – szt. 1

  2. okno O6 (240*150) – szt. 1

  3. okno O7 (180*90) – szt. 1

Burmistrz Pruchnika

mgr inż. Wacław Szkoła

Uwagi Zamawiającego:

Na stronie Zamawiającego www.pruchnik.bip.info.pl, z zakładki zamówienia publiczne/przetargi/2019 można pobrać wszystkie zapytania i odpowiedzi, jakie wpłynęły w w/w postępowaniu, ewentualną zmianę SIWZ oraz zmianę ogłoszenia. Wszyscy uczestnicy w/w postępowania przetargowego winni zapoznać się z wyjaśnieniami, odpowiedziami Zamawiającego znajdującymi się na stronie www.pruchnik.bip.info.pl w zakładce zamówienia publiczne/SIWZ. Wszystkie wyjaśnienia Zamawiającego złożone w odpowiedzi na zapytania wykonawców należy traktować jako integralną część siwz.

Powrót

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:ZAPYTANIA I ODPOWIEDZI Rozbudowa remizy OSP Nr 2 w Pruchniku – roboty wykończeniowe - etap I
Podmiot udostępniający informację:Urząd Miejski w Pruchniku
Informację opublikował:Agnieszka Wojdyła
Informację wytworzył:
Data na dokumencie:Brak
Data publikacji:19.06.2019 14:24

Rejestr zmian dokumentu

pokaż