ZMIANA SIWZ Rozbudowa remizy OSP Nr 2 w Pruchniku – roboty wykończeniowe - etap I

IZ 271/11/2019                                                             Pruchnik 19-06-2019 r.

 

Wykonawcy

uczestniczący w postępowaniu

 

Dotyczy: Postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na „Rozbudowa remizy OSP Nr 2 w Pruchniku – roboty wykończeniowe -etap I”.

 

Zamawiający na podstawie art. 38 ust. 4 w związku z art. 38 ust. 1, 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2018r. poz. 1986 ze zm.), dokonuje modyfikacji specyfikacji istotnych warunków zamówienia w następującym zakresie:

 

SIWZ rozdział XXIII ZAŁĄCZNIKI DO SIWZ

Modyfikuje się załącznik nr 8 do SIWZ kosztorys ofertowy w EXCELU do wyceny (ARKUSZ 1/3 – budowlany w poz. 6) w załączeniu.

Pozostałe zapisy SIWZ pozostają bez zmian.

Burmistrz Pruchnika

mgr inż. Wacław Szkoła

Uwagi Zamawiającego:

Na stronie Zamawiającego www.pruchnik.bip.info.pl, z zakładki zamówienia publiczne/przetargi/2019 można pobrać wszystkie zapytania i odpowiedzi, jakie wpłynęły w w/w postępowaniu, ewentualną zmianę SIWZ oraz zmianę ogłoszenia. Wszyscy uczestnicy w/w postępowania przetargowego winni zapoznać się z wyjaśnieniami, odpowiedziami Zamawiającego znajdującymi się na stronie www.pruchnik.bip.info.pl w zakładce zamówienia publiczne/SIWZ. Wszystkie wyjaśnienia Zamawiającego złożone w odpowiedzi na zapytania wykonawców należy traktować jako integralną część siwz.

Powrót

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:ZMIANA SIWZ Rozbudowa remizy OSP Nr 2 w Pruchniku – roboty wykończeniowe - etap I
Podmiot udostępniający informację:Urząd Miejski w Pruchniku
Informację opublikował:Agnieszka Wojdyła
Informację wytworzył:
Data na dokumencie:Brak
Data publikacji:19.06.2019 14:39

Rejestr zmian dokumentu

pokaż