Budowa kaplicy przedpogrzebowej w Jodłówce – etap I

IZ 271/10/2019                                                                                                                                     Pruchnik, dnia 24-06-2019 r.

INFORMACJA Z SESJI OTWARCIA OFERT

Dotyczy postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego pn. „Budowa kaplicy przedpogrzebowej w Jodłówce – etap I”

 

Gmina Pruchnik informuje, że w dniu 24-06-2019 r. o godzinie 10:05 odbyło się otwarcie ofert. Zamawiający (Gmina Pruchnik) na realizację zamówienia przeznaczył kwotę 100 000,00 zł brutto. Złożono następujące oferty:

Numer oferty

Nazwa (firma) i adres wykonawcy

Cena*   
brutto

Gwarancja
i rękojmia (lata)

Termin wykonania

Warunki płatności zawartych
w ofertach

1

Usługi Stolarsko-Budowlane

Marek Kurpiel

Tyniowice 66

37-565 Roźwienica

114 185,23

5 lat

do 17-10-2019

Zgodnie
z zapisami projektu umowy

2

Firma Budowlano-Remontowa

BALBUD

Ul. Górnoleżajska 5

37-500 Jarosław

108 900,88

5 lat

do 17-10-2019

Zgodnie
z zapisami projektu umowy

3

RENGA Sp. z o.o. Sp. k.

Wola Dalsza 360

37-100 Łańcut

148 271,84

5 lat

do 17-10-2019

Zgodnie
z zapisami projektu umowy

4

Zbigniew Konior

Ul. Przemyska 27

37-560 Pruchnik

91 616,20

5 lat

do 17-10-2019

Zgodnie
z zapisami projektu umowy

 

 

Oświadczenie wykonawcy o przynależności albo braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej: w przypadku przynależności do tej samej grupy kapitałowej wykonawca może złożyć wraz z oświadczeniem dokumenty bądź informacje potwierdzające, że powiązania z innym wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu. Uwaga: Wykonawca składa powyższy dokument w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia przez Zamawiającego informacji z otwarcia ofert na stronie internetowej (art.86 ust .5 ustawy).

Przygotowała:

Agnieszka Wojdyła

Powrót

Załączniki

Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Budowa kaplicy przedpogrzebowej w Jodłówce – etap I
Podmiot udostępniający informację:Urząd Miejski w Pruchniku
Informację opublikował:Agnieszka Wojdyła
Informację wytworzył:
Data na dokumencie:Brak
Data publikacji:24.06.2019 11:06

Rejestr zmian dokumentu

pokaż