Rozbudowa remizy OSP Nr 2 w Pruchniku – roboty wykończeniowe - etap I

IZ 271/11/2019                                                                                             Pruchnik, dnia 28-06-2019 r.

 

INFORMACJA Z SESJI OTWARCIA OFERT

Dotyczy postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego pn.

„Rozbudowa remizy OSP Nr 2 w Pruchniku – roboty wykończeniowe - etap I”

 

Gmina Pruchnik informuje, że w dniu 28-06-2019 r. o godzinie 10:05 odbyło się otwarcie ofert. Zamawiający (Gmina Pruchnik) na realizację zamówienia przeznaczył kwotę 100 000,00  zł brutto. Złożono następujące oferty:

Numer oferty

Nazwa (firma) i adres wykonawcy

Cena*   
brutto

Gwarancja
i rękojmia (lata)

Termin wykonania

Warunki płatności zawartych
w ofertach

1

Firma Budowlano-Remontowa

BALBUD

Ul. Górnoleżajska 5

37-500 Jarosław

164 746,64

5 lat

do 27-11-2019

Zgodnie
z zapisami projektu umowy

Oświadczenie wykonawcy o przynależności albo braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej: w przypadku przynależności do tej samej grupy kapitałowej wykonawca może złożyć wraz z oświadczeniem dokumenty bądź informacje potwierdzające, że powiązania z innym wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu.

Uwaga: Wykonawca składa powyższy dokument w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia przez Zamawiającego informacji z otwarcia ofert na stronie internetowej (art.86 ust .5 ustawy).

 

Przygotowała:

Agnieszka Wojdyła

Powrót

Załączniki

Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Rozbudowa remizy OSP Nr 2 w Pruchniku – roboty wykończeniowe - etap I
Podmiot udostępniający informację:Urząd Miejski w Pruchniku
Informację opublikował:Agnieszka Wojdyła
Informację wytworzył:
Data na dokumencie:Brak
Data publikacji:28.06.2019 13:55

Rejestr zmian dokumentu

pokaż