IZ 271/11/2019                                                                                             Pruchnik, dnia 01-07-2019 r.

 

Ogłoszenie

o unieważnieniu postępowania

Gmina Pruchnik informuje, że postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego ogłoszonego na PORTALU/UZP nr 560565-N-2019 z dnia 2019-06-13 r. pod nazwą Rozbudowa remizy OSP Nr 2 w Pruchniku – roboty wykończeniowe - etap IZOSTAŁO UNIEWAŻNIONE.

Uzasadnienie prawne: art. 93.ust.1 pkt 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2018 r. poz. 1986 z późn. zm.)

Uzasadnienie faktyczne: Cena najkorzystniejszej oferty lub oferta z najniższą ceną przewyższa kwotę, którą zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.

 

Burmistrz Pruchnika

mgr inż. Wacław Szkoła

Powrót

Załączniki

  • Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Rozbudowa remizy OSP Nr 2 w Pruchniku – roboty wykończeniowe - etap I
Podmiot udostępniający informację:
Informację opublikował:Agnieszka Wojdyła
Data publikacji:01.07.2019 11:19
Informację aktualizował:Agnieszka Wojdyła
Data aktualizacji:01.07.2019 11:19