Modernizacja dróg dojazdowych do gruntów rolnych

IZ 271/9/2019                                                                                                           Pruchnik, dnia 03-07-2019 r.

 

INFORMACJA Z SESJI OTWARCIA OFERT

Dotyczy postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego pn.

„Modernizacja dróg dojazdowych do gruntów rolnych”

 

Gmina Pruchnik informuje, że w dniu 03-07-2019 r. o godzinie 10:05 odbyło się otwarcie ofert. Zamawiający (Gmina Pruchnik) na realizację zamówienia przeznaczył kwotę 150 000,00 zł brutto. Złożono następujące oferty:

Numer oferty

Nazwa (firma) i adres wykonawcy

Cena brutto

Gwarancja
i rękojmia (lata)

Termin wykonania

Warunki płatności zawartych
w ofertach

1

USŁUGI TRANSPORTOWE
Piotr Jedynak

Wierzbna 241

37-500 Jarosław

140 089,01

5 lat

do 27-09-2019

Zgodnie
z zapisami projektu umowy

2

ROBOTY OGÓLNO-BUDOWLANE

„BRUKARSTWO” Bogdan Babiś

Roźwienica 174

37-565 Roźwienica

121 906,53

5 lat

do 27-09-2019

Zgodnie
z zapisami projektu umowy

3

ZAKŁAD DROGOWY

Tadeusz Popek

Spółka Jawna

Rozbórz Długi 57A

37-560 Pruchnik

118 383,81

5 lat

do 27-09-2019

Zgodnie
z zapisami projektu umowy

4

Bieżące Utrzymanie Dróg

Mariusz Ślimak

Ruszelczyce 107a

37-755 Krzywcza

118 631,83

5 lat

do 27-09-2019

Zgodnie
z zapisami projektu umowy

5

„USŁUGOWIEC”

Marcin Krzysztan

Wola Węgierska 1

37-560 Pruchnik

106 203,11

5 lat

do 27-09-2019

Zgodnie
z zapisami projektu umowy

 

 

Oświadczenie wykonawcy o przynależności albo braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej: w przypadku przynależności do tej samej grupy kapitałowej wykonawca może złożyć wraz z oświadczeniem dokumenty bądź informacje potwierdzające, że powiązania z innym wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu. Uwaga: Wykonawca składa powyższy dokument w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia przez Zamawiającego informacji z otwarcia ofert na stronie internetowej (art.86 ust .5 ustawy).

Przygotowała:

Agnieszka Wojdyła

Powrót

Załączniki

Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Modernizacja dróg dojazdowych do gruntów rolnych
Podmiot udostępniający informację:Urząd Miejski w Pruchniku
Informację opublikował:Agnieszka Wojdyła
Informację wytworzył:
Data na dokumencie:Brak
Data publikacji:03.07.2019 11:37

Rejestr zmian dokumentu

pokaż