IZ 271/10/2019                                                                                                Pruchnik 04-07-2019 r.

INFORMACJA

o wyborze najkorzystniejszej oferty

Na podstawie art. 92 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2018 r. poz. 1986 z późn. zm.) Gmina Pruchnik informuje, że postępowanie przetargowe 

„Budowa kaplicy przedpogrzebowej w Jodłówce – etap I”

zostało rozstrzygnięte

Jako najkorzystniejszą uznano ofertę firmy:

Zbigniew Konior ul. Przemyska 27, 37-560 Pruchnik. Powyższa oferta biorąc pod uwagę oceniane kryteria, została uznana za najkorzystniejszą. Zdobyła najwyższą liczbę punktów 100 oraz spełnia warunki określone w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia i jest zgodna z ustawą Prawo Zamówień Publicznych. Umowa w sprawie w/w zamówienia publicznego może zostać zawarta nie wcześniej niż 10-07-2019 roku.

Nr oferty

Firma (nazwa, adres wykonawcy, który złożył ofertę

Wartość oferty

 

Punkty przyznane w kryterium oceny ofert

P1 - kryterium cena 60%

P2 – okres gwarancji i rękojmi na wykonane roboty – 40%

Ocena

Łączna punktacja

P1+P2

4

Zbigniew Konior

ul. Przemyska 27

37-560 Pruchnik

91 615,14

        91 615,14

P1= ----------------- *60= 60

        91 615,14

P2 = 5 lat = 40 pkt

100

Pozostałe złożone oferty

Nr oferty

Firma (nazwa, adres wykonawcy, który złożył ofertę

Wartość oferty

Punkty przyznane w kryterium oceny ofert

P1 - kryterium cena 60%

P2 – okres gwarancji i rękojmi na wykonane roboty – 40%

Ocena

Łączna punktacja

P1+P2

1

Usługi Stolarsko-Budowlane Marek Kurpiel

Tyniowice 66

37-565 Roźwienica

114 185,23

        91 615,14

P1= ----------------- *60= 48,14

        114 185,23

P2 = 5 lat = 40 pkt

88,14

2

Firma Budowlano-Remontowa BALBUD

ul. Górnoleżajska 5

37-500 Jarosław

108 900,88

        91 615,14

P1= ----------------- *60= 50,48

        108 900,88

P2 = 5 lat = 40 pkt

90,48

3

RENGA Sp. z o.o. Sp. k.

Wola Dalsza 360

37-100 Łańcut

148 271,84

        91 615,14

P1= ----------------- *60= 37,07

        148 271,84

P2 = 5 lat = 40 pkt

77,07

Poza wyżej wymienionymi ofertami, nie wpłynęła żadna oferta. W niniejszym postępowaniu nie wykluczono żadnego Wykonawcy, nie odrzucono żadnej oferty.

Burmistrz Pruchnika

mgr inż. Wacław Szkoła

Powrót

Załączniki

  • Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Budowa kaplicy przedpogrzebowej w Jodłówce – etap I
Podmiot udostępniający informację:
Informację opublikował:Agnieszka Wojdyła
Data publikacji:04.07.2019 18:39
Informację aktualizował:Agnieszka Wojdyła
Data aktualizacji:04.07.2019 18:39