Remont drogi gminnej nr 140059R (Świebodna-Wola Rzeplińska) w miejscowości Świebodna

Ogłoszenie nr 570582-N-2019 z dnia 2019-07-08 r.
 

Gmina Pruchnik: Remont drogi gminnej nr 140059R (Świebodna-Wola Rzeplińska) w miejscowości Świebodna
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Roboty budowlane
Zamieszczanie ogłoszenia: Zamieszczanie obowiązkowe
Ogłoszenie dotyczy: Zamówienia publicznego

Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej

Nie


Nazwa projektu lub programu

O zamówienie mogą ubiegać się wyłącznie zakłady pracy chronionej oraz wykonawcy, których działalność, lub działalność ich wyodrębnionych organizacyjnie jednostek, które będą realizowały zamówienie, obejmuje społeczną i zawodową integrację osób będących członkami grup społecznie marginalizowanych

Nie ..............................
 
Pełna treść ogłoszenia w załączniku poniżej

Powrót

Załączniki

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Remont drogi gminnej nr 140059R (Świebodna-Wola Rzeplińska) w miejscowości Świebodna
Podmiot udostępniający informację:Urząd Miejski w Pruchniku
Informację opublikował:Agnieszka Wojdyła
Informację wytworzył:
Data na dokumencie:Brak
Data publikacji:08.07.2019 12:28

Rejestr zmian dokumentu

pokaż