Remont drogi gminnej nr 140059R (Świebodna-Wola Rzeplińska) w miejscowości Świebodna

Remont drogi gminnej nr 140059R (Świebodna-Wola Rzeplińska) w miejscowości Świebodna

SIWZ wraz z załącznikami do pobrania ponizej (spakowane w ZIP):

ZAŁĄCZNIK NR 1 STWiOR +mapa

ZAŁĄCZNIK NR 2 wzór umowy

ZAŁĄCZNIK NR 3 formularz ofertowy

ZAŁĄCZNIK NR 4 wykaz podwykonawców

ZAŁĄCZNIK NR 5 oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu

ZAŁĄCZNIK NR 6 oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia

ZAŁĄCZNIK NR 7 wzór oświadczenia o przynależności do grupy kapitałowej

ZAŁĄCZNIK NR 8 przedmiar/kosztorys ofertowy w EXCELU do WYCENY

ZAŁĄCZNIK NR 9 przykładowy wzór zobowiązania

Powrót

Załączniki

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Remont drogi gminnej nr 140059R (Świebodna-Wola Rzeplińska) w miejscowości Świebodna
Podmiot udostępniający informację:Urząd Miejski w Pruchniku
Informację opublikował:Agnieszka Wojdyła
Informację wytworzył:
Data na dokumencie:Brak
Data publikacji:08.07.2019 12:44

Rejestr zmian dokumentu

pokaż