ZAPYTANIA I ODPOWIEDZI Rozbudowa remizy OSP Nr 2 w Pruchniku – roboty wykończeniowe -etap I

IZ 271/12/2019                                                                                                Pruchnik 08-07-2019 r.

Wykonawcy

uczestniczący w postępowaniu

Dotyczy: Postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na „Rozbudowa remizy OSP Nr 2 w Pruchniku – roboty wykończeniowe - etap I”.

Zgodnie z art. 38 ust. 2 w związku z art. 38 ust. 1, 1a, 4 ustawy z dnia 29 stycznia  2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2018 r., poz. 1986 ze zm.), Zamawiający przekazuje Wykonawcom treść pytań wraz z odpowiedziami:

Pytanie 1:

Zwracam się z prośba o wyjaśnienie SIWZ dla przetargu "Rozbudowa remizy OSP Nr 2 w Pruchniku – roboty wykończeniowe - etap I":

Prosimy o załączenie dokumentacji technicznej branży elektrycznej i sanitarnej. Załączony przedmiar nie zawiera wystarczających danych do sporządzenia prawidłowej wyceny robót, przez co nie ma niemożliwości złożenia przez potencjalnych oferentów porównywalnych ofert (np. w pozycji nr 11 kosztorysu branży elektrycznej jest montaż tablicy "TB-3" dla której brak dokumentacji uniemożliwia prawidłową wycenę). 

Odpowiedź na pytanie 1:

W załączeniu uzupełnienie załącznika nr 1 do SIWZ dokumentacja techniczna w branży elektrycznej i sanitarnej.
-> Pobierz

Pytanie 2:

Zwracamy się z prośbą do Zamawiającego o umieszczenie na stronie internetowej dokumentacji technicznych wraz z zestawieniem materiałów na wykonanie instalacji wod-kan, c.o, gazowej w celem poprawnego i dokładnego oszacowania kosztów.

Odpowiedź na pytanie 2:

W załączeniu uzupełnienie załącznika nr 1 do SIWZ dokumentacja techniczna w branży elektrycznej i sanitarnej.
-> Pobierz

Burmistrz Pruchnika
mgr inż. Wacław Szkoła

Uwagi Zamawiającego:

Na stronie Zamawiającego www.pruchnik.bip.info.pl, z zakładki zamówienia publiczne/przetargi/2019 można pobrać wszystkie zapytania i odpowiedzi, jakie wpłynęły w w/w postępowaniu, ewentualną zmianę SIWZ oraz zmianę ogłoszenia. Wszyscy uczestnicy w/w postępowania przetargowego winni zapoznać się z wyjaśnieniami, odpowiedziami Zamawiającego znajdującymi się na stronie www.pruchnik.bip.info.pl w zakładce zamówienia publiczne/przetargi/2019 rok/SIWZ.. Wszystkie wyjaśnienia Zamawiającego złożone w odpowiedzi na zapytania wykonawców należy traktować jako integralną część siwz.

Powrót

Załączniki

Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:ZAPYTANIA I ODPOWIEDZI Rozbudowa remizy OSP Nr 2 w Pruchniku – roboty wykończeniowe -etap I
Podmiot udostępniający informację:Urząd Miejski w Pruchniku
Informację opublikował:Agnieszka Wojdyła
Informację wytworzył:
Data na dokumencie:Brak
Data publikacji:08.07.2019 17:28

Rejestr zmian dokumentu

pokaż