Dostawa i montaż piłkochwytów na terenie Gminy Pruchnik

Pruchnik, 10.07.2019r.

ZAPYTANIE OFERTOWE

(podstawa prawna art. 4 pkt 8 UPZP)

o wartości szacunkowej nie przekraczającej progu stosowania ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (tj.  Dz. U. z 2018 r. poz. 1986 ze zm.)

 

Gmina Pruchnik (Zamawiający) zwraca się z prośbą o przedstawienie oferty cenowej z uwzględnieniem poniższych wymagań:

  1. Przedmiot zamówienia: ,,Dostawa i montaż piłkochwytów na terenie Gminy Pruchnik”

  2. Miejsce i termin realizacji zamówienia:

Zamawiający wymaga, aby zamówienie zostało zrealizowane od dnia podpisania umowy do dnia 27.09.2019

  1. Dokumenty wymagane od Oferenta Formularz oferty zgodny ze wzorem stanowiącym Załącznik nr 1 do niniejszego Zapytania Ofertowego, Kosztorys ofertowy-3 Arkusze stanowiący załacznik nr 3 do Zapytania Ofertowego...............................

PEŁNA TREŚĆ ZAPYTANIA OFERTOWEGO WRAZ Z ZAŁACZNIKAMI ZNAJDUJE SIE DO POBRANIA PONIŻEJ

Powrót

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Dostawa i montaż piłkochwytów na terenie Gminy Pruchnik
Podmiot udostępniający informację:Urząd Miejski w Pruchniku
Informację opublikował:Agnieszka Wojdyła
Informację wytworzył:
Data na dokumencie:Brak
Data publikacji:10.07.2019 14:31