ZAPYTANIA I ODPOWIEDZI Remont drogi gminnej nr 140059R (Świebodna-Wola Rzeplińska) w miejscowości Świebodna

Znak sprawy: IZ 271/13/2019                                                    Pruchnik 15-07-2019 r.

 

Wykonawcy

uczestniczący w postępowaniu

Dotyczy: Postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na Remont drogi gminnej nr 140059R (Świebodna-Wola Rzeplińska) w miejscowości Świebodna”.

 

Zgodnie z art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia  2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2018 r., poz. 1986 ze zm.), Zamawiający przekazuje Wykonawcom treść pytań wraz z odpowiedziami:

Pytanie  

W załączeniu do pisma.

Odpowiedź na pytanie

Zamawiający wyraża zgodę na wnioskowane zmiany dotyczące wysokości kar umownych. Zmieniony wzór umowy (załącznik nr 2 do SIWZ) stanowi załącznik do pisma.

 

Burmistrz Pruchnika

mgr inż. Wacław Szkoła

Uwagi Zamawiającego:

Na stronie Zamawiającego www.pruchnik.bip.info.pl, z zakładki zamówienia publiczne/przetargi/2019 można pobrać wszystkie zapytania i odpowiedzi, jakie wpłynęły w w/w postępowaniu, ewentualną zmianę SIWZ oraz zmianę ogłoszenia. Wszyscy uczestnicy w/w postępowania przetargowego winni zapoznać się z wyjaśnieniami, odpowiedziami Zamawiającego znajdującymi się na stronie www.pruchnik.bip.info.pl w zakładce zamówienia publiczne/SIWZ. Wszystkie wyjaśnienia Zamawiającego złożone w odpowiedzi na zapytania wykonawców należy traktować jako integralną część siwz.

Powrót

Załączniki

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:ZAPYTANIA I ODPOWIEDZI Remont drogi gminnej nr 140059R (Świebodna-Wola Rzeplińska) w miejscowości Świebodna
Podmiot udostępniający informację:Urząd Miejski w Pruchniku
Informację opublikował:Agnieszka Wojdyła
Informację wytworzył:
Data na dokumencie:Brak
Data publikacji:15.07.2019 15:05

Rejestr zmian dokumentu

pokaż