Zarządzenie nr 37/2019 z dnia 10 lipca 2019 roku

Zarządzenie Nr 37/2019
Burmistrza Pruchnika
z dnia 10.07.2019

w sprawie: powołania komisji egzaminacyjnych do przeprowadzenia postępowań egzaminacyjnych dla nauczycieli kontraktowych ubiegających się o awans zawodowy na stopień nauczyciela mianowanego.

Działając na podstawie art. 26 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t. j. Dz. U. z 2019 r. poz. 506 ze zm.), art. 9g ust. 2 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. - Karta Nauczyciela (tekst jednolity: Dz. U. z 2018 r. poz. 967 ze zm.) oraz § 10 Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 26 lipca 2018 r. w sprawie uzyskiwania stopni awansu zawodowego przez nauczycieli (Dz. U. z 2018 r., poz. 1574) zarządzam, co następuje:

§ 1.

Na wniosek Pani Karoliny Brzuchacz – nauczyciela języka niemieckiego w Szkole Podstawowej w Rozborzu Długim, powołuję Komisję Egzaminacyjną do przeprowadzenia postępowania egzaminacyjnego na stopień nauczyciela mianowanego w składzie:

Przewodniczący:

 • Robert Grządziel - przedstawiciel organu prowadzącego - Sekretarz Gminy;

Członkowie:

 • Dorota Kaleta - przedstawiciel organu sprawującego nadzór pedagogiczny - wizytator Kuratorium Oświaty w Rzeszowie;
 • Barbara Mroczka - dyrektor Szkoły Podstawowej w Rozborzu Długim;
 • Małgorzata Januszewska- ekspert w zakresie języka niemieckiego i historii z listy ustalonej przez Ministerstwo Edukacji Narodowej;
 • Romana Chejzdral - ekspert w zakresie języka polskiego z listy ustalonej przez Ministerstwo Edukacji Narodowej.

§ 2.

Na wniosek Pani Haliny Stańko – nauczyciela bibliotekarza i historii w Szkole Podstawowej Nr 1 w Pruchniku, powołuję Komisję Egzaminacyjną do przeprowadzenia postępowania egzaminacyjnego na stopień nauczyciela mianowanego w składzie:

Przewodniczący:

 • Robert Grządziel - przedstawiciel organu prowadzącego - Sekretarz Gminy;

Członkowie:

 • Dorota Kaleta - przedstawiciel organu sprawującego nadzór pedagogiczny - wizytator Kuratorium Oświaty w Rzeszowie;
 •  Magdalena Długosz - dyrektor Szkoły Podstawowej Nr 1 w Pruchniku;
 • Romana Chejzdral - ekspert w zakresie bibliotekoznawstwa i języka polskiego z listy ustalonej przez Ministerstwo Edukacji Narodowej;
 • Małgorzata Januszewska- ekspert w zakresie historii i języka niemieckiego z listy ustalonej przez Ministerstwo Edukacji Narodowej.

§ 3.

Na wniosek Pani Natalii Kielar – nauczyciela wychowania przedszkolnego w Punkcie Przedszkolnym w Szkole Podstawowej w Kramarzówce, powołuję Komisję Egzaminacyjną do przeprowadzenia postępowania egzaminacyjnego na stopień nauczyciela mianowanego w składzie:

Przewodniczący:

Robert Grządziel - przedstawiciel organu prowadzącego - Sekretarz Gminy;

Członkowie:

 • Dorota Kaleta - przedstawiciel organu sprawującego nadzór pedagogiczny - wizytator Kuratorium Oświaty w Rzeszowie;
 •  Jacek Włoch - dyrektor Szkoły Podstawowej w Kramarzówce;
 •  Agata Kolasa-Skiba - ekspert w zakresie wychowania przedszkolnego z listy ustalonej przez Ministerstwo Edukacji Narodowej;
 •  Małgorzata Januszewska- ekspert w zakresie historii i języka niemieckiego z listy ustalonej przez Ministerstwo Edukacji Narodowej.

§ 4.

Tryb i zasady pracy komisji egzaminacyjnych określa Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 26 lipca 2018 r. w sprawie uzyskiwania stopni awansu zawodowego przez nauczycieli (Dz. U. z 2018 r. poz. 1574).

§ 5.

Posiedzenia komisji egzaminacyjnych odbędą się w dniu 24 lipca 2019 r. od godz. 9 –tej w sali narad Urzędu Miejskiego w Pruchniku.

 § 6.

O miejscu i terminie posiedzenia komisji jej członkowie zostaną powiadomieni przez Przewodniczącego Komisji Egzaminacyjnej.

§ 7.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

  Burmistrz Pruchnika
mgr inż. Wacław Szkoła

Powrót

Załączniki

Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Zarządzenie nr 37/2019 z dnia 10 lipca 2019 roku
Podmiot udostępniający informację:Urząd Miejski w Pruchniku
Informację opublikował:Administrator BIP
Informację wytworzył:
Data na dokumencie:Brak
Data publikacji:22.07.2019 22:10

Rejestr zmian dokumentu

pokaż