OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ W PRUCHNIKU Przygotowanie wydanie i dostarczenie posiłków dla dzieci szkolnych -Notatka z rozeznania rynku

 

Pruchnik, dnia 23-07-2019 r.

 

Notatka służbowa z rozeznania rynku

 

Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone jest w trybie art. 138 lit o ustawy  Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2018 r. poz. 1986 ze zm.- dalej ustawa PZP).

 

1. Przedmiot zamówienia: Przygotowanie wydanie i dostarczenie posiłków dla dzieci szkolnych od 02 września 2019r. do 25 czerwca 2020r.

2. Wymagane warunki realizacji zamówienia:

  1. termin realizacji: od 02.09.2019r. do 25.06.2020r.
  2. inne nd

4. Zestawienie dokonanego rozeznania rynku potencjalnych wykonawców:

Lp.

Nazwa  i adres Oferenta

Oferowana  wartość brutto

Termin

realizacji

Przyznane punkty

1-cena -80%

2-aspekty społeczne -20%

Łączna punktacja

1+2

Inne

1

Pruchnickie Smaki Sp. z o.o.

37-560 Pruchnik, ul. Jasna 65

166 111,50

od 02.09.2019r. do 25.06.2020r.

       166111,50

1= ----------------- *80= 80

      166111,50

 

2 = 20pkt

100

ND

 

4. W wyniku przeprowadzonego rozeznania rynku, ustalono, iż najkorzystniejszym jest udzielenie przedmiotowego zamówienia:

Lp.

Nazwa i adres Oferenta

Oferowana  cena

Termin

realizacji

Przyznane punkty

1-cena -80%

2-aspekty społeczne -20%

Łączna punktacja

1+2

Inne

Oferta nr 1

Pruchnickie Smaki Sp. z o.o.

37-560 Pruchnik, ul. Jasna 65

166 111,50

od 02.09.2019r. do 25.06.2020r.

       166111,50

1= ----------------- *80= 80

      166111,50

 

2 = 20pkt

100

ND

z uwagi na fakt, iż  oferta nr 1 biorąc pod uwagę oceniane kryteria, została uznana za najkorzystniejszą. Zdobyła najwyższą liczbę punktów:100.

(wskazać przesłanki uzasadniające wybór wykonawcy/dostawcy)

Zatwierdził kierownik Zamawiającego

Dyrektor Ośrodka Pomocy Społecznej

w Pruchniku

Marta Wałach

 

Planowany termin podpisania umowy z Wykonawcą: 26-07-2019 r.

 

Powrót

Załączniki

Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ W PRUCHNIKU Przygotowanie wydanie i dostarczenie posiłków dla dzieci szkolnych -Notatka z rozeznania rynku
Podmiot udostępniający informację:Urząd Miejski w Pruchniku
Informację opublikował:Agnieszka Wojdyła
Informację wytworzył:
Data na dokumencie:Brak
Data publikacji:23.07.2019 12:13

Rejestr zmian dokumentu

pokaż