Remont drogi gminnej nr 140059 (Świebodna -Wola Rzeplińska) w miejscowości Świebodna

IZ 271/13/2019                                                                                             Pruchnik, dnia 23-07-2019 r.

 

INFORMACJA Z SESJI OTWARCIA OFERT

Dotyczy postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego pn.

„Remont drogi gminnej nr 140059 (Świebodna -Wola Rzeplińska) w miejscowości Świebodna”

Gmina Pruchnik informuje, że w dniu 23-07-2019 r. o godzinie 10:05 odbyło się otwarcie ofert. Zamawiający (Gmina Pruchnik) na realizację zamówienia przeznaczył kwotę 80 000,00  zł brutto. Złożono następujące oferty:

Numer oferty

Nazwa (firma) i adres wykonawcy

Cena brutto

Gwarancja
i rękojmia (lata)

Termin wykonania

Warunki płatności zawartych
w ofertach

1

Usługi Transportowe

Piotr Jedynak

Wierzbna 241

37-500 Jarosław

98 291,76

5 lat

do 17-10-2019

Zgodnie
z zapisami projektu umowy

2

Zakład Drogowy

Tadeusz Popek

Spółka Jawna

Rozbórz Długi 57A

37-560 Pruchnik

83 344,80

5 lat

do 17-10-2019

Zgodnie
z zapisami projektu umowy

3

„USŁUGOWIEC”

Marcin Krzysztan

Wola Węgierska 1

37-560 Pruchnik

69 809,88

5 lat

do 17-10-2019

Zgodnie
z zapisami projektu umowy

4

Budowa Dróg i Mostów

Gospodarstwo Agroturystyczne

„SWOBODA” Sp. z o.o.

Hawłowice 121

37-560 Pruchnik

77 317,80

5 lat

do 17-10-2019

Zgodnie
z zapisami projektu umowy

5

Przedsiębiorstwo Drogowo – Mostowe Spółka Akcyjna

Ul. Drogowców 1

39-200 Dębica

75 854,10

5 lat

do 17-10-2019

Zgodnie
z zapisami projektu umowy

6

COLAS Polska Sp. z o.o.

Ul. Nowa 49

62-070 Palędzie

97 846,46

5 lat

do 17-10-2019

Zgodnie
z zapisami projektu umowy

7

Bieżące Utrzymanie Dróg Mariusz Ślimak

Ruszelczyce 107a

37--755 Krzywcza

74 287,08

5 lat

do 17-10-2019

Zgodnie
z zapisami projektu umowy

8

Przedsiębiorstwo Budownictwa Drogowego i Specjalistycznego BUDINSTEL

Ul. Głęboka 11 b

37-200 Przeworsk

77 868,84

5 lat

do 17-10-2019

Zgodnie
z zapisami projektu umowy

Oświadczenie wykonawcy o przynależności albo braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej: w przypadku przynależności do tej samej grupy kapitałowej wykonawca może złożyć wraz z oświadczeniem dokumenty bądź informacje potwierdzające, że powiązania z innym wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu. Uwaga: Wykonawca składa powyższy dokument w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia przez Zamawiającego informacji z otwarcia ofert na stronie internetowej (art.86 ust .5 ustawy).

Przygotowała:

Agnieszka Wojdyła

Powrót

Załączniki

Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Remont drogi gminnej nr 140059 (Świebodna -Wola Rzeplińska) w miejscowości Świebodna
Podmiot udostępniający informację:Urząd Miejski w Pruchniku
Informację opublikował:Agnieszka Wojdyła
Informację wytworzył:
Data na dokumencie:Brak
Data publikacji:23.07.2019 13:46

Rejestr zmian dokumentu

pokaż