IZ 271/13/2019                                                                                        Pruchnik 25-07-2019 r.

INFORMACJA

o wyborze najkorzystniejszej oferty

Na podstawie art. 92 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2018 r. poz. 1986 z późn. zm.) Gmina Pruchnik informuje, że postępowanie przetargowe „Remont drogi gminnej nr 140059 R (Świebodna – Wola Rzeplińska) w miejscowości Świebodna”

zostało rozstrzygnięte

Jako najkorzystniejszą uznano ofertę firmy:

„USŁUGOWIEC” Marcin Krzysztan, Wola Węgierska 1, 37-560 Pruchnik. Powyższa oferta biorąc pod uwagę oceniane kryteria, została uznana za najkorzystniejszą. Zdobyła najwyższą liczbę punktów 100 oraz spełnia warunki określone w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia i jest zgodna z ustawą Prawo Zamówień Publicznych. Umowa w sprawie w/w zamówienia publicznego może zostać zawarta nie wcześniej niż 31-07-2019 roku.

Nr oferty

Firma (nazwa, adres wykonawcy, który złożył ofertę

Wartość oferty

 

Punkty przyznane w kryterium oceny ofert

P1 - kryterium cena 60%

P2 – okres gwarancji i rękojmi na wykonane roboty – 40%

Ocena

Łączna punktacja

P1+P2

3

„USŁUGOWIEC”

Marcin Krzysztan

Wola Węgierska 1

37-560 Pruchnik

69 809,88

        69 809,88

P1= ----------------- *60= 60

        69 809,88

P2 = 5 lat = 40 pkt

100

Pozostałe złożone oferty

Nr oferty

Firma (nazwa, adres wykonawcy, który złożył ofertę

Wartość oferty

Punkty przyznane w kryterium oceny ofert

P1 - kryterium cena 60%

P2 – okres gwarancji i rękojmi na wykonane roboty – 40%

Ocena

Łączna punktacja

P1+P2

1

Usługi Transportowe

Piotr Jedynak

Wierzbna 241

37-500 Jarosław

98 291,76

        69 809,88

P1= ----------------- *60= 42,61

        98 291,76

P2 = 5 lat = 40 pkt

82,61

2

Zakład Drogowy

Tadeusz Popek

Spółka Jawna

Rozbórz Długi 57A

37-560 Pruchnik

83 344,80

        69 809,88

P1= ----------------- *60= 50,26

        83 344,80

P2 = 5 lat = 40 pkt

90,26

4

Budowa Dróg i Mostów

Gospodarstwo Agroturystyczne

„SWOBODA” Sp. z o.o.

Hawłowice 121

37-560 Pruchnik

77 317,80

        69 809,88

P1= ----------------- *60= 54,17

        77 317,80

P2 = 5 lat = 40 pkt

94,17

5

Przedsiębiorstwo Drogowo – Mostowe Spółka Akcyjna

Ul. Drogowców 1

39-200 Dębica

75 854,10

        69 809,88

P1= ----------------- *60= 55,22

        75 854,10

P2 = 5 lat = 40 pkt

95,22

6

COLAS Polska Sp. z o.o.

Ul. Nowa 49

62-070 Palędzie

97 846,46

        69 809,88

P1= ----------------- *60= 42,81

        97 846,46

P2 = 5 lat = 40 pkt

82,81

7

Bieżące Utrzymanie Dróg Mariusz Ślimak

Ruszelczyce 107a

37--755 Krzywcza

74 287,08

        69 809,88

P1= ----------------- *60= 56,38

        74 287,08

P2 = 5 lat = 40 pkt

96,38

8

Przedsiębiorstwo Budownictwa Drogowego i Specjalistycznego BUDINSTEL

Ul. Głęboka 11 b

37-200 Przeworsk

77 868,84

        69 809,88

P1= ----------------- *60= 53,79

        77 868,84

P2 = 5 lat = 40 pkt

93,79

Poza wyżej wymienionymi ofertami, nie wpłynęła żadna oferta. W niniejszym postępowaniu nie wykluczono żadnego Wykonawcy, nie odrzucono żadnej oferty.

Burmistrz Pruchnika

mgr inż. Wacław Szkoła

Powrót

Załączniki

  • Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Remont drogi gminnej nr 140059 R (Świebodna – Wola Rzeplińska) w miejscowości Świebodna
Podmiot udostępniający informację:
Informację opublikował:Agnieszka Wojdyła
Data publikacji:25.07.2019 13:42
Informację aktualizował:Agnieszka Wojdyła
Data aktualizacji:25.07.2019 13:42