Zatwierdzenie sprawozdania finansowego gminy za rok 2018 wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Gminy Pruchnik za 2018 rok.

UCHWAŁA Nr VII/28/2019

Rady Miejskiej w Pruchniku
z dnia 7 czerwca 2019 r.

w sprawie: zatwierdzenia sprawozdania finansowego gminy za rok 2018 wraz ze sprawozdaniem
z wykonania budżetu Gminy Pruchnik za 2018 rok.

Na podstawie art. 270 ust. 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. 2017.2077 z późn.zm.),

Rada Miejska w Pruchniku
UCHWALA CO NASTĘPUJE
:

§ 1.

Rada Miejska w Pruchniku po rozpatrzeniu, zatwierdza:

1. sprawozdanie finansowe za 2018 rok zawierające:

  •  bilans z wykonania budżetu gminy Pruchnik
  • łączny bilans jednostek budżetowych gminy Pruchnik z informacją uzupełniającą
  • łączny rachunek zysków i strat
  • łączne zestawienie zmian w funduszu jednostki.

 2. sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Pruchnik za rok 2018.

§ 2.

Uchwała podlega ogłoszeniu na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Miejskim w Pruchniku.

§ 3.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

Powrót

Załączniki

Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Zatwierdzenie sprawozdania finansowego gminy za rok 2018 wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Gminy Pruchnik za 2018 rok.
Podmiot udostępniający informację:Urząd Miejski w Pruchniku
Informację opublikował:Administrator BIP
Informację wytworzył:
Data na dokumencie:Brak
Data publikacji:07.06.2019 15:38

Rejestr zmian dokumentu

pokaż