Zmiany w wieloletniej prognozie finansowej Gminy Pruchnik.

UCHWAŁA Nr VII/31/2019

Rady Miejskiej w Pruchniku
z dnia 7 czerwca 2019 r.

w sprawie: zmian w wieloletniej prognozie finansowej Gminy Pruchnik.

Działając na podstawie art. 18 ust.2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. 2019, poz. 506) oraz art. 231 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz. U. 2017.2077 z późn.zm.),

Rada Miejska w Pruchniku
UCHWALA CO NASTĘPUJE
:

§ 1.

Załącznik nr 1, 2 i 3 do wieloletniej prognozy finansowej otrzymuje brzmienie załącznika nr 1,2 i 3 do niniejszej uchwały.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia..

 

Powrót

Załączniki

Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Zmiany w wieloletniej prognozie finansowej Gminy Pruchnik.
Podmiot udostępniający informację:Urząd Miejski w Pruchniku
Informację opublikował:Administrator BIP
Informację wytworzył:
Data na dokumencie:Brak
Data publikacji:07.06.2019 16:00

Rejestr zmian dokumentu

pokaż