UCHWAŁA Nr VII/34/2019

Rady Miejskiej w Pruchniku
z dnia 7 czerwca 2019 r.

w sprawie: wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy działek numer 842 i 1023/1 w Kramarzówce, na okres powyżej 3 lat oraz wyrażenia zgody na odstąpienie od przetargowego trybu zawarcia umowy.

Działając na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. „a” ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t. j .Dz. U. z 2019 r. poz. 506), w związku z art. 11 ust. 2, art. 13 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 2204),

Rada Miejska w Pruchniku
UCHWALA CO NASTĘPUJE
:

§ 1.

  1. Wyraża się zgodę na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy działek numer 842 i 1023/1 o powierzchni 1,1489 ha w Kramarzówce dzierżawcy Panu Jasiłek Grzegorz na okres 8 lat z przeznaczeniem na działalność rolniczą.
  2. Wyraża się zgodę na odstąpienie od przetargowego trybu zawarcia umowy.

§ 2.

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Pruchnika.

§ 3.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

Powrót

Załączniki

  • Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Wyrażenie zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy działek numer 842 i 1023/1 w Kramarzówce, na okres powyżej 3 lat oraz wyrażenia zgody na odstąpienie od przetargowego trybu zawarcia umowy.
Podmiot udostępniający informację:
Informację opublikował:Administrator BIP
Data publikacji:07.06.2019 16:12
Informację aktualizował:Administrator BIP
Data aktualizacji:07.06.2019 16:12