Pruchnik, 06.08.2019 r.

ZAPYTANIE OFERTOWE

(podstawa prawna art. 4 pkt 8 UPZP)

o wartości szacunkowej nie przekraczającej progu stosowania ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (tj.  Dz. U. z 2018 r. poz. 1986 ze zm.)

Ochotnicza Straż Pożarna w Pruchniku Nr 3 (Zamawiający) zwraca się z prośbą o przedstawienie oferty cenowej na zadanie pn.: Doposażenie Ochotniczej Straży Pożarnej w Pruchniku Nr 3 celem zwiększenia potencjału technicznego z uwzględnieniem poniższych wymagań minimalnych: .............................. PEŁNA TREŚĆ ZAPROSZENIA DO ZŁOŻENIA OFERTY ZNAJDUJE SIĘ DO POBRANIA PONIŻEJ

Powrót

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:OCHOTNICZA STRAŻ POŻARNA PRUCHNIK NR 3 Doposażenie Ochotniczej Straży Pożarnej w Pruchniku Nr 3 celem zwiększenia potencjału technicznego
Podmiot udostępniający informację:
Informację opublikował:Administrator BIP
Data publikacji:06.08.2019 10:28
Informację aktualizował:Administrator BIP
Data aktualizacji:06.08.2019 10:38