Przebudowa i prace remontowo – konserwatorskie wraz ze zmianą sposobu użytkowania na kaplicę przedpogrzebową w Kramarzówce”- REMONT ELEWACJI

IZ 271/14/2019                                                                                      Pruchnik, dnia 12-08-2019 r.

 

INFORMACJA Z SESJI OTWARCIA OFERT

Dotyczy postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego pn.

„Przebudowa i prace remontowo – konserwatorskie wraz ze zmianą sposobu użytkowania na kaplicę przedpogrzebową w Kramarzówce”- REMONT ELEWACJI

 

Gmina Pruchnik informuje, że w dniu 12-08-2019 r. o godzinie 10:05 odbyło się otwarcie ofert. Zamawiający (Gmina Pruchnik) na realizację zamówienia przeznaczył kwotę 35 861,00 zł brutto. Złożono następujące oferty:

 

Numer oferty

Nazwa (firma) i adres wykonawcy

Cena

brutto

Gwarancja

i rękojmia (lata)

Termin wykonania

Warunki płatności zawartych
w ofertach

1

Firma Remontowo-Budowlana

Mirosław Piątek

Mirocin 379

37-200 Przeworsk

176 788,45

5 lat

do 30-10-2019

Zgodnie
z zapisami projektu umowy

2

Usługi Stolarsko-Budowlane

Marek Kurpiel

Tyniowice 66

37-565 Roźwienica

166 896,86

5 lat

do 30-10-2019

Zgodnie
z zapisami projektu umowy

 

Oświadczenie wykonawcy o przynależności albo braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej: w przypadku przynależności do tej samej grupy kapitałowej wykonawca może złożyć wraz z oświadczeniem dokumenty bądź informacje potwierdzające, że powiązania z innym wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu.

Uwaga: Wykonawca składa powyższy dokument w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia przez Zamawiającego informacji z otwarcia ofert na stronie internetowej (art.86 ust .5 ustawy).

Przygotowała:

Agnieszka Wojdyła

Powrót

Załączniki

Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Przebudowa i prace remontowo – konserwatorskie wraz ze zmianą sposobu użytkowania na kaplicę przedpogrzebową w Kramarzówce”- REMONT ELEWACJI
Podmiot udostępniający informację:Urząd Miejski w Pruchniku
Informację opublikował:Agnieszka Wojdyła
Informację wytworzył:
Data na dokumencie:Brak
Data publikacji:12.08.2019 11:58

Rejestr zmian dokumentu

pokaż