Budowa groty solnej wraz z zagospodarowaniem działki nr 1021/6 w Pruchniku” w formule „zaprojektuj i wybuduj"

Załączniki do SIWZ:

 

ZAŁĄCZNIK NR 1 PROGRAM FUNKCJONALNO-UŻYTKOWY

ZAŁĄCZNIK NR 2 wzór umowy

ZAŁĄCZNIK NR 3 formularz ofertowy

ZAŁĄCZNIK NR 4 wykaz podwykonawców

ZAŁĄCZNIK NR 5 oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu

ZAŁĄCZNIK NR 6 oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia

ZAŁĄCZNIK NR 7 wzór oświadczenia o przynależności do grupy kapitałowej

ZAŁĄCZNIK NR 8 przykładowy wzór zobowiązania

ZAŁĄCZNIK NR 9 zestawienie kosztów w excelu do wyceny

ZAŁĄCZNIK NR 10 harmonogram rzeczowo-finansowy realizacji zadania

ZAŁĄCZNIK NR 11 wykaz wykonanych robót

ZAŁĄCZNIK NR 12 wykaz osób

 

SIWZ WRAZ Z ZAŁĄCZNIKAMI DO POBRANIA PONIŻEJ (SPAKOWANE W ZIP)

Powrót

Załączniki

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Budowa groty solnej wraz z zagospodarowaniem działki nr 1021/6 w Pruchniku w formule „zaprojektuj i wybuduj"
Podmiot udostępniający informację:
Informację opublikował:Agnieszka Wojdyła
Data publikacji:27.08.2019 19:45
Informację aktualizował:Agnieszka Wojdyła
Data aktualizacji:27.08.2019 19:45