Zarządzenie nr 44/2019 z dnia 26 sierpnia 2019 roku

Zarządzenie Nr 44/2019
Burmistrza Pruchnika
z dnia 26.08.2019

w sprawie: powierzenia stanowiska Dyrektora Szkoły Podstawowej Nr 2 im. ks. Bronisława Markiewicza w Pruchniku.

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 5 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t. j. Dz. U. z 2019 r. poz. 506 ze zm.) oraz art. 63 ust. 1, ust. 10 i ust. 21 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe (t. j. Dz. U. z 2018 r. poz. 996 ze zm.) zarządzam, co następuje:

§ 1.

W wyniku rozstrzygniętego konkursu, powierzam Pani mgr Halinie Kamińskiej stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej Nr 2 im. ks. Bronisława Markiewicza w Pruchniku na okres pięciu lat szkolnych tj. od dnia 1 września 2019 r. do dnia 31 sierpnia 2024 r.

§ 2.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia, z mocą obowiązującą od 1 września 2019 r.

  Burmistrz Pruchnika
mgr inż. Wacław Szkoła

Powrót

Załączniki

Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Zarządzenie nr 44/2019 z dnia 26 sierpnia 2019 roku
Podmiot udostępniający informację:Urząd Miejski w Pruchniku
Informację opublikował:Administrator BIP
Informację wytworzył:
Data na dokumencie:Brak
Data publikacji:26.08.2019 21:36

Rejestr zmian dokumentu

pokaż