Zarządzenie Nr 41/2019
Burmistrza Pruchnika
z dnia 12.08.2019

w sprawie: powołania komisji stypendialnej do rozpatrywania i opiniowania wniosków o przyznanie stypendiów Burmistrza Pruchnika w ramach „Programu wspierania edukacji uzdolnionych dzieci i młodzieży szkolnej z terenu Gminy Pruchnik”.

Działając na podstawie art. 26 ust. 1 i art. 30 ust. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t. j. Dz. U. z 2019 r. poz. 506 ze zm.) oraz § 6 pkt 5 Regulaminu „Programu wspierania edukacji uzdolnionych dzieci i młodzieży szkolnej z terenu Gminy Pruchnik” – załącznika nr 1 do Uchwały Nr VI/21/2019 Rady Miejskiej w Pruchniku z dnia 11.04.2019 r. zarządzam, co następuje:

§ 1.

Powołuję Komisję do spraw stypendiów, zwaną dalej „komisją stypendialną” do rozpatrywania i opiniowania wniosków o przyznanie stypendiów Burmistrza Pruchnika w ramach „Programu wspierania edukacji uzdolnionych dzieci i młodzieży szkolnej z terenu Gminy Pruchnik” w składzie:

  1. Wiesław Jamrozik – przewodniczący Rady Miejskiej w Pruchniku;
  2. Władysław Flak – przewodniczący Komisji ds. Społecznych Rady Miejskiej w Pruchniku;
  3. Katarzyna Kos – wicedyrektor Szkoły Podstawowej Nr 1 w Pruchniku;
  4. Halina Stańko – p.o. dyrektora CKSiT w Pruchniku;
  5. Alicja Chmielecka - inspektor ds. oświaty w Urzędzie Miejskim w Pruchniku.

§ 2.

Tryb i zasady pracy komisji określa § 6 Regulaminu „Programu wspierania edukacji uzdolnionych dzieci i młodzieży szkolnej z terenu Gminy Pruchnik” – załącznika nr 1 do Uchwały Nr VI/21/2019 Rady Miejskiej w Pruchniku z dnia 11.04.2019 r. w sprawie przyjęcia „Programu wspierania edukacji uzdolnionych dzieci i młodzieży szkolnej z terenu Gminy Pruchnik.

§ 3.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

  Burmistrz Pruchnika
mgr inż. Wacław Szkoła

Powrót

Załączniki

  • Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Zarządzenie nr 41/2019 z dnia 12 sierpnia 2019 roku
Podmiot udostępniający informację:
Informację opublikował:Administrator BIP
Data publikacji:12.08.2019 21:39
Informację aktualizował:Administrator BIP
Data aktualizacji:29.10.2019 22:31