Pruchnik, dnia 02.09.2019 r.

 

Notatka służbowa z rozeznania rynku

na podstawie regulaminu  udzielania zamówień, których wartość nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30 000 EURO,

Zamawiający: Ochotnicza Straż Pożarna w Jodłówce

  1. Przedmiot zamówienia: Doposażenie Ochotniczej Straży Pożarnej w Jodłówce celem zwiększenia potencjału technicznego 
  2. Termin realizacji zamówienia – od dnia podpisania umowy o dnia 31.10.2019 r.
  3. Zestawienie dokonanego rozeznania rynku potencjalnych wykonawców:

lp.

Nazwa i adres Oferenta

Oferowana  cena

Uwagi

  1.  

Sklep Pożarniczy REMIZA 24 s.c. Pólko 50, 62-817 Żelazków

21 341,73

Brak

  1.  

ZOSP RP ZOW w Rzeszowie Biuro Terenowe 37-700 Przemyśl, Pl. Św. Floriana 1

22 017,19

Brak

  1.  

ARPAPOL Sp. z o.o. ul. Karmelkowa 29, 52-437 Wrocław

21 843,57

W kalkulacji szczegółowej kosztów zadania (załącznik do zapytania ofertowego) nie podano producenta sprzętu ani nazwy handlowej

  1.  

Przedsiębiorstwo Wielobranżowe NOVA-POL Paweł Nowowiejski, ul. Marii Konopnickiej 259, 42-260 Kamienica Polska

22 991,02

W kalkulacji szczegółowej kosztów zadania (załącznik do zapytania ofertowego) nie podano producenta sprzętu ani nazwy handlowej

4. W wyniku przeprowadzonego: faxem, e-mailem, telefonicznie/ pisemnie* rozeznania rynku, ustalono, iż najkorzystniejszym jest udzielenie przedmiotowego zamówienia:

lp.

Nazwa i adres Oferenta

Oferowana  cena

Uwagi

  1.  

Sklep Pożarniczy REMIZA 24 s.c. Pólko 50, 62-817 Żelazków

21 341,73

Brak

z uwagi na fakt, iż oferuje on najniższą cenę

(wskazać przesłanki uzasadniające wybór wykonawcy/dostawcy*)

Planowany termin podpisania umow: 04.09.2019 r.

Prezes OSP w Jodłówce  

Stanisław Buryło

                                              

* niepotrzebne skreślić

Powrót

Załączniki

  • Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:OCHOTNICZA STRAŻ POŻARNA W JODŁÓWCE Notatka z rozeznania rynku
Podmiot udostępniający informację:
Informację opublikował:Administrator BIP
Data publikacji:02.09.2019 13:54
Informację aktualizował:Administrator BIP
Data aktualizacji:02.09.2019 13:54