Zarządzenie w sprawie wyznaczenia miejsc przeznaczonych na bezpłatne umieszczanie urzędowych obwieszczeń wyborczych i plakatów komitetów wyborczych

Zarządzenie nr 47/2019
Burmistrza Pruchnika
z dnia 28 sierpnia 2019 r.

w sprawie wyznaczenia miejsc przeznaczonych na bezpłatne umieszczanie urzędowych obwieszczeń wyborczych i plakatów komitetów wyborczych

 

Na podstawie art. 114 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. Kodeks wyborczy (Dz.U. z 2019 poz. 684) zarządza się co następuje:

§1.

Wyznacza się na terenie Gminy Pruchnik miejsca przeznaczone na bezpłatne umieszczanie urzędowych obwieszczeń wyborczych i plakatów komitetów wyborczych w wyborach do Sejmu i Senatu RP zarządzonych na dzień 13 października 2019 roku:

 

Lp.

Sołectwo/osiedle

Miejsce na bezpłatne umieszczanie urzędowych obwieszczeń wyborczych i plakatów komitetów wyborczych

1.

 HAWŁOWICE

tablica ogłoszeniowa k. kościoła, k. bloków

2.

 JODŁÓWKA

tablica ogłoszeniowa:

 • koło kościoła (2szt.)
 • przy głównym skrzyżowaniu
 • koło szkoły
 • przy końcowym przystanku autobusowym

3.

 JODŁÓWKA PARCELACJA

tablica ogłoszeniowa:

 • przy głównym skrzyżowaniu z drogą do Świebodnej
 • koło sklepu

4.

 KRAMARZÓWKA

tablica ogłoszeniowa:

 • koło P. Kopcia (dawna kuźnia)
 • przy sklepie P. Wojtowicz
 • na wprost kościoła

5.

 PRUCHNIK DOLNY

tablica ogłoszeniowa:

 • ul. Kańczudzka przy kościelnym parkingu (obustronna)
 • ul. Pogodna przy stacji trafo
 •  ul. Przemyska
 • ul. Jasna,
 • ul. Ks. B. Markiewicza (na wprost centrum kultury, sportu i turystyki (obustronna), przy skrzyżowaniu z ul. Zacisze, koło P. Długosza)
 • ul. Długa przy parkingu

6.

 PRUCHNIK GÓRNY

tablica ogłoszeniowa:

 • przy posesji P. J. Moskwy
 • koło remizy OSP nr 3
 • przy kościele

7.

 ROZBÓRZ DŁUGI

tablica ogłoszeniowa:

 • przy głównym skrzyżowaniu
 • przy zespole szkół
 • koło sołtysa

8.

 ROZBÓRZ OKRĄGŁY

tablica ogłoszeniowa:

 • przy kościele (obustronna)
 • w centrum sołectwa, k. kapliczki

9.

 RZEPLIN

tablica ogłoszeniowa:

 • przy głównym skrzyżowaniu
 • koło sołtysa

10.

 ŚWIEBODNA

tablica ogłoszeniowa:

 • przy szkole podstawowej
 

§ 2.

Umieszczanie plakatów lub haseł wyborczych w innych miejscach niż wymienione w § 1 wymaga uzgodnienia z właścicielem lub zarządcą nieruchomości.

§ 3.

Zgodnie z art. 110 § 6 w/w kodeksu wyborczego plakaty i hasła wyborcze oraz urządzenia ogłoszeniowe ustawione w celu prowadzenia agitacji wyborczej pełnomocnicy wyborczy obowiązani są usunąć w terminie 30 dni po dniu wyborów.

§ 4.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania i podlega ogłoszeniu w Biuletynie Informacji Publicznej.

 Burmistrz Pruchnika
Wacław Szkoła

Powrót

Załączniki

Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Zarządzenie w sprawie wyznaczenia miejsc przeznaczonych na bezpłatne umieszczanie urzędowych obwieszczeń wyborczych i plakatów komitetów wyborczych
Podmiot udostępniający informację:Urząd Miejski w Pruchniku
Informację opublikował:Administrator BIP
Informację wytworzył:
Data na dokumencie:Brak
Data publikacji:28.08.2019 21:26

Rejestr zmian dokumentu

pokaż