Elektronizacja zamówień publicznych poniżej progów UE od 1 stycznia 2021 r.

19 lipca br. Sejm RP uchwalił nowelizację art. 15 ust. 1 pkt 3 oraz art. 18a ustawy z dnia 22 czerwca 2016 r. o zmianie ustawy – Prawo zamówień publicznych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 1020, 1579 i 1920 oraz z 2018 r. poz. 1603).

Nowelizacja stanowi jedną ze zmian przewidzianych w ustawie o zmianie niektórych ustaw w celu ograniczenia zatorów płatniczych (Druk nr 3475). Sejm rozpatrzył poprawki zgłoszone przez Senat. Żadna z nich nie dotyczyła zmian związanych z elektronizacją zamówień publicznych. Ustawa zostanie przekazana Prezydentowi RP do podpisu.

Przypominamy, że w wyniku zmian nastąpi przesunięcie w czasie obowiązku pełnej elektronizacji zamówień w odniesieniu do postępowań o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzonych przez innych zamawiających niż centralny zamawiający, w których wartość zamówienia jest szacowana poniżej progów unijnych, z dnia 1 stycznia 2020 r. na dzień 1 stycznia 2021 r. Obecnie obowiązek elektronizacji zamówień dotyczy postępowań, w których wartość zamówienia jest równa lub przekracza progi unijne.

 

 

INFORMACJA POCHODZI ZE STRONY WWW.UZP.GOV.PL

Powrót

Załączniki

  • Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Elektronizacja zamówień publicznych poniżej progów UE od 1 stycznia 2021 r.
Podmiot udostępniający informację:
Informację opublikował:Agnieszka Wojdyła
Data publikacji:10.09.2019 08:32
Informację aktualizował:Agnieszka Wojdyła
Data aktualizacji:10.09.2019 08:32