Obwieszczenie Burmistrza Pruchnika z dnia 11 września 2019 roku.

OBWIESZCZENIE

Burmistrza Pruchnika
z dnia 11 września 2019 roku

Na podstawie art. 16 § 1 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. – Kodeks wyborczy (Dz. U. z 2019 r. poz. 684 i 1504) Burmistrz Pruchnika podaje do wiadomości wyborców informację o numerach oraz granicach obwodów głosowania, wyznaczonych siedzibach obwodowych komisji wyborczych oraz możliwości głosowania korespondencyjnego i przez pełnomocnika w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 13 października 2019 r.:

Nr obwodu głosowania

Granice obwodu głosowania

Siedziba obwodowej komisji wyborczej

1

sołectwo Hawłowice

Świetlica wiejska w Hawłowicach, Hawłowice 55, 37-560 Pruchnik

 

Lokal dostosowany do potrzeb wyborców niepełnosprawnych

2

sołectwo Jodłówka

Szkoła Podstawowa w Jodłówce, Jodłówka 222, 37-560 Pruchnik

3

sołectwo Kramarzówka

Szkoła Podstawowa w Kramarzówce, Kramarzówka 98, 37-560 Pruchnik

 

Lokal dostosowany do potrzeb wyborców niepełnosprawnych

4

osiedle Pruchnik Dolny

Centrum Kultury, Sportu i Turystyki w Pruchniku, ul. Księdza Bronisława Markiewicza 20, 37-560 Pruchnik

 

Lokal dostosowany do potrzeb wyborców niepełnosprawnych

5

osiedle Pruchnik Górny-ulice: Księdza Bronisława Markiewicza od nr 224 do końca, Świętego Floriana, Miodowa, Objazdowa, Widokowa

Szkoła Podstawowa nr 2 w Pruchniku Górnym, ul. Świętego Floriana 17, 37-560 Pruchnik

 

Lokal dostosowany do potrzeb wyborców niepełnosprawnych

6

sołectwo Rozbórz Długi

Szkoła Podstawowa w Rozborzu Długim, Rozbórz Długi 101, 37-560 Pruchnik

 

Lokal dostosowany do potrzeb wyborców niepełnosprawnych

7

sołectwo Świebodna

Szkoła Podstawowa w Świebodnej, Świebodna 19, 37-560 Pruchnik

 

Lokal dostosowany do potrzeb wyborców niepełnosprawnych

8

sołectwo Rzeplin

Remiza Ochotniczej Straży Pożarnej w Rzeplinie, Rzeplin 111, 37-560 Pruchnik

9

sołectwo Jodłówka Parcelacja

Remiza Ochotniczej Straży Pożarnej w Jodłówce Parcelacji, Jodłówka 358 a, 37-560 Pruchnik

10

sołectwo Rozbórz Okrągły

Remiza Ochotniczej Straży Pożarnej w Rozborzu Okrągłym, Rozbórz Okrągły 60, 37-560 Pruchnik

11

osiedle Pruchnik Górny-ulice: Akacjowa, Księdza Bronisława Markiewicza od nr 73 do nr 223, Jasna od nr 61 do nr 123

Szkoła Podstawowa nr 1 w Pruchniku Dolnym, ul. Księdza Bronisława Markiewicza 22, 37-560 Pruchnik

 

Głosować korespondencyjnie mogą wyborcy posiadający orzeczenie o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności, w rozumieniu ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, w tym także wyborcy posiadający orzeczenie organu rentowego o:

  1. całkowitej niezdolności do pracy i niezdolności do samodzielnej egzystencji;
  2. całkowitej niezdolności do pracy;
  3. niezdolności do samodzielnej egzystencji;
  4. zaliczeniu do I grupy inwalidów;
  5. zaliczeniu do II grupy inwalidów;

a także osoby о stałej albo długotrwałej niezdolności do pracy w gospodarstwie rolnym, którym przysługuje zasiłek pielęgnacyjny.

Zamiar głosowania korespondencyjnego powinien zostać zgłoszony do Komisarza Wyborczego w Przemyślu najpóźniej do dnia 30 września 2019 r.

Głosować przez pełnomocnika mogą wyborcy którzy najpóźniej w dniu głosowania ukończą 75 lat lub posiadający orzeczenie o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności, w rozumieniu ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, w tym także wyborcy posiadający orzeczenie organu rentowego o:

  1. całkowitej niezdolności do pracy i niezdolności do samodzielnej egzystencji;
  2. całkowitej niezdolności do pracy;
  3. niezdolności do samodzielnej egzystencji;
  4. zaliczeniu do I grupy inwalidów;
  5. zaliczeniu do II grupy inwalidów;

a także osoby о stałej albo długotrwałej niezdolności do pracy w gospodarstwie rolnym, którym przysługuje zasiłek pielęgnacyjny.

Wniosek o sporządzenie aktu pełnomocnictwa powinien zostać złożony do Burmistrza Pruchnika najpóźniej do dnia 4 października 2019 r.

Głosowanie w lokalach wyborczych odbywać się będzie w dniu 13 października 2019 r. od godz. 700 do godz. 2100.

Burmistrz Pruchnika
Wacław SZKOŁA

Powrót

Załączniki

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Obwieszczenie Burmistrza Pruchnika z dnia 11 września 2019 roku.
Podmiot udostępniający informację:Urząd Miejski w Pruchniku
Informację opublikował:Administrator BIP
Informację wytworzył:
Data na dokumencie:Brak
Data publikacji:11.09.2019 18:35

Rejestr zmian dokumentu

pokaż