Budowa groty solnej wraz z zagospodarowaniem działki nr 1021/6 w Pruchniku” w formule „zaprojektuj i wybuduj"

Załączniki do SIWZ:

 1. ZAŁĄCZNIK NR 1 PROGRAM FUNKCJONALNO-UŻYTKOWY
 2. ZAŁĄCZNIK NR 2 wzór umowy
 3. ZAŁĄCZNIK NR 3 formularz ofertowy
 4. ZAŁĄCZNIK NR 4 wykaz podwykonawców
 5. ZAŁĄCZNIK NR 5 oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu
 6. ZAŁĄCZNIK NR 6 oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia
 7. ZAŁĄCZNIK NR 7 wzór oświadczenia o przynależności do grupy kapitałowej
 8. ZAŁĄCZNIK NR 8 przykładowy wzór zobowiązania
 9. ZAŁĄCZNIK NR 9 zestawienie kosztów w excelu do wyceny
 10. ZAŁĄCZNIK NR 10 harmonogram rzeczowo-finansowy realizacji zadania
 11. ZAŁĄCZNIK NR 11 wykaz wykonanych robót
 12. ZAŁĄCZNIK NR 12 wykaz osób

 

SIWZ WRAZ Z ZAŁĄCZNIKAMI -> Pobierz

Powrót

Załączniki

 • Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Budowa groty solnej wraz z zagospodarowaniem działki nr 1021/6 w Pruchniku” w formule „zaprojektuj i wybuduj"
Podmiot udostępniający informację:
Informację opublikował:Agnieszka Wojdyła
Data publikacji:12.09.2019 16:44
Informację aktualizował:Agnieszka Wojdyła
Data aktualizacji:12.09.2019 17:29