Ogłoszenie nr 510195099-N-2019 z dnia 16-09-2019 r.
Gmina Pruchnik: Przebudowa dróg gminnych

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Roboty budowlane
Zamieszczanie ogłoszenia:
obowiązkowe
Ogłoszenie dotyczy:
zamówienia publicznego
Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej
nie
Zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych:
tak
Numer ogłoszenia: 591360-N-2019
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych:
tak
Numer ogłoszenia: 540187413-N-2019 .................................................
 
PEŁNA TREŚĆ OGŁOSZENIA O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA (UNIEWAŻNIONEGO) ZNAJDUJE SIĘ W ZAŁĄCZNIKU PONIŻEJ

Powrót

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:POSTĘPOWANIE NA Przebudowa dróg gminnych ZOSTAŁO UNIEWAŻNIONE
Podmiot udostępniający informację:
Informację opublikował:Agnieszka Wojdyła
Data publikacji:16.09.2019 15:13
Informację aktualizował:Agnieszka Wojdyła
Data aktualizacji:16.09.2019 15:13