Przebudowa dróg gminnych

SIWZ WRAZ Z ZAŁĄCZNIKAMI

  1. ZAŁĄCZNIK NR 1 Dokumentacja techniczna
  2. ZAŁĄCZNIK NR 2 wzór umowy
  3. ZAŁĄCZNIK NR 3 formularz ofertowy
  4. ZAŁĄCZNIK NR 4 wykaz podwykonawców
  5. ZAŁĄCZNIK NR 5 oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu
  6. ZAŁĄCZNIK NR 6 oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia
  7. ZAŁĄCZNIK NR 7 wzór oświadczenia o przynależności do grupy kapitałowej
  8. ZAŁĄCZNIK NR 8 przedmiar/kosztorys ofertowy w EXCELU do WYCENY- 3 Arkusze (3 drogi)
  9. ZAŁĄCZNIK NR 9 przykładowy wzór zobowiązania

SIWZ z załącznikami -> Pobierz

Powrót

Załączniki

  • Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Przebudowa dróg gminnych
Podmiot udostępniający informację:
Informację opublikował:Agnieszka Wojdyła
Data publikacji:16.09.2019 18:03
Informację aktualizował:Agnieszka Wojdyła
Data aktualizacji:16.09.2019 19:03